Aktuelle nyheder - Nedrivning & Miljøsanering

PFAS truer genanvendelse af byggematerialer

PFAS truer genanvendelse af byggematerialer

En stikprøveundersøgelse fra Teknologisk Institut viser betydelige koncentrationer af PFAS i byggematerialer

Del artiklen på

Af Dan Bjerring

PFAS-stofferne stammer fra den maling, der er anvendt og skaber probelmer i forhold til genbrug og genanvendelse af byggematerialer.

Stikprøveundersøgelsen omfatter ti stikprøver af blandt andet linoleum, tapet, vinyl og maling på træværk i fire forskellige bygninger, og det var uden de store anstrengelser, at eksperterne fandt PFAS i de undersøgte materialer.

- Vi kan konstatere, at vi ret nemt finder PFAS i materialerne, når vi leder efter det - og også, at koncentrationerne er betydelige, når vi sammenligner med gældende jordkvalitetskriterier, som er det bedste bud på en sammenligning, som vi har lige nu, siger seniorkonsulent Katrine Hauge Smith, Teknologisk Institut.

Forholdsvis høje koncentrationer
Hun efterlyser en omfattende kortlægning af PFAS i byggematerialer, så det kan fastslås, hvor stort omfanget er, og hvad det kan betyde for omstillingen til øget genbrug og genanvendelse af byggematerialer.

Ved stikprøveundersøgelsen fandt Teknologisk Institut koncentrationer, som betegnes som ’forholdsvis høje’ i maling på vinduer og træværk. Det kan skyldes, at malingen her skal være slidstærk og har en høj glans.

For lille undersøgelse
Selvom undersøgelsen er for lille til at være repræsentativ, mener Katrine Hauge Smith ud fra fundene, at det er et område, som bør undersøges nærmere, så vi bliver klogere på den risiko, der kan være forbundet med PFAS i byggematerialer ved genbrug og genanvendelse.

- På Teknologisk institut arbejder vi blandt andet med at gøre det lettere at genbruge og genanvende vores byggematerialer. Derfor er vi interesserede i at skabe et vidensgrundlag, som kan sikre, at vi træffer de mest rigtige beslutninger om håndtering af PFAS i byggematerialerne. Vi har derfor brug for meget mere viden om, hvilke byggematerialer, der gennem tiderne er anvendt PFAS i og hvor høje koncentrationer, vi kan forvente. Vi har også brug for, at der tages mange flere analyser af bygninger, så vi kan vurdere om PFAS skal være en fast analyseparameter ved miljøkortlægninger af bygninger før nedrivning, siger Katrine Hauge Smith.

Fakta:
PFAS er en samling af fluorholdige miljøskadelige kemikalier, som er svære at nedbryde, og derfor kaldes evighedsstoffer. Stofferne ophobes i dyr og mennesker, og man kan måle PFAS i blodet på befolkningen overalt i verden – også i Danmark. PFAS medfører ifølge Sundhedsstyrelsen ikke akut sygdom, men der er bekymring for, hvordan stofferne kan påvirke vores helbred på lang sigt.

Læs mere hos Sundhedsstyrelsen her: https://www.sst.dk/da/viden/forebyggelse/miljoe/pfas

Læs mere om Nedrivning & Miljøsanering

28/8 2023