bygma
bygma
scroll
Potentielle boligkøbere skal være opmærksomme på asbest

Potentielle boligkøbere skal være opmærksomme på asbest

Huse fra 60’erne og 70’erne er populære, men Danske BOLIGadvokater advarer om, at man som boligkøber skal være opmærksom på, om der er anvendt asbest, hvor der er ’skrappe krav til både nedtagning og bortskaffelse’

Af Dan Bjerring

Flere end 100.000 danskere bor nemlig i huse med asbesttag, og det gælder især huse fra 60’erne og 70’erne, hvor eternittag med asbest var almindeligt.

Da levetiden for et sådant tag er på 40-60 år, det kan dog være længere med den rette vedligeholdelse, kan det efterhånden være tid til at få skiftet de fleste asbesttage:

- Asbest er dog særdeles sundhedsskadeligt, når man begynder at arbejde med det, og derfor gælder skrappe regler på området. Lovgivning, der efter planen bliver yderligt strammet i løbet af det kommende års tid.

- Det betyder, at du som boligejer ikke bare uden videre kan gå i gang med tagudskiftning og bortskaffelse af det gamle tag, forklarer Danske BOLIGadvokater.

Forvirrende regler
Hvis man som privat person fjerner og bortskaffer asbesttag, skal man blandt andet være opmærksom på, at der er en række begrænsninger for, hvordan man må arbejde med det. Der er også regler for, hvor meget asbestaffald, der må afleveres på genbrugspladsen.

Indendørs må man eksempelvis slet ikke selv gøre noget ved de asbestholdige materialer - medmindre man har gennemgået en særlig fire dages uddannelse, som er godkendt af Arbejdstilsynet.

Det må du som privat person
Som privatperson må man fjerne hele plader, men må ikke selv montere ovenlysvinduer eller solceller, male, slibe eller rense taget, ligesom hele plader ikke må kastes ned på jorden, fordi asbeststøv kan hvirvle op.

- Al arbejde med asbest skal desuden anmeldes til kommunens minimum 14 dage før, arbejdet begyndes, og det er den enkelte boligejer, der har ansvar for indberetningen,” understreger Tina Bach, der er næstformand i Danske BOLIGadvokater.

Kompliceret størrelse
Hun understreger, at ’asbest generelt er en kompliceret størrelse’, og det betyder også, at det kan være en bekostelig affære, hvis man køber et hus, hvor det viser sig, at der er asbest - enten i boligen eller på grunden.

Det sidste kan eksempelvis være tilfældet, fordi asbestholdigt materiale tidligere er håndteret forkert.

Derfor anbefaler Danske BOLIGadvokater altid en uvildig rådgiver, der kan hjælpe med at sikre alle forhold omkring boligen, eventuelt en nedsættelse af prisen.

Skal stå i tilstandsrapport?
Overvejer man at købe en bolig fra før 1990, hvor der er sandsynlighed for forekomst af asbest, skal man være opmærksom på tilstandsrapporten.

Fra oktober 2022 indgår der også et såkaldt ’opmærksomhedspunkt’ om asbest i alle tilstandsrapporter i Danmark, så nye husejere ved boligkøb i endnu højere grad bliver gjort opmærksom på de sundhedsfarer, der er forbundet med at indånde støv fra eventuel asbest i byggematerialer.

Samtidig udvides også sælgeroplysningsskemaet med oplysninger om sælgers kendskab til asbestforekomster i boligen.

- Man skal dog altid være ekstra årvågen, når det gælder tilstandsrapporten. At der ikke er oplysninger at finde om asbest deri, er ikke det samme som, at der ikke kan være asbest i boligen.

- Det betyder blot, at sælger ikke har ’kendskab” til det’, siger Tina Bach.

Virksomheder skal være autoriserede
Ifølge det nyeste lovforslag, som efter planen træder i kraft ved næste årsskifte, må nedrivning af asbestholdigt materiale kun udføres af virksomheder, der er autoriseret til det af Sikkerhedsstyrelsen.

Som reglerne er nu, skal en virksomhed, der udfører asbestarbejde, ikke have autorisation, og det betyder, at alle i princippet kan udføre asbestarbejde.

Men det skal altså ikke være tilladt fremover, hvor det samtidig skal det koste en virksomhed mellem 20.000 og 30.000 kr. i bøde, hvis den for eksempel reklamerer med, at den kan udføre nedrivning af asbest – uden at have den nødvendige autorisation.

- Det stiller større krav til husejerne, der skal kunne gennemskue, om virksomheden er autoriseret, og det er også muligt, at det kommer til at have indflydelse på priserne, slutter Tina Bach

13/2 2024