Aktuelle nyheder - Nedrivning & Miljøsanering

Realkreditten skal ikke finansiere nedrivningspuljeFoto: Dansk Byggeri/Ricky John Molloy

Realkreditten skal ikke finansiere nedrivningspulje

Erhvervsministeren mener, at en nedrivningsfond finansieret af realkreditinstitutterne vil svarer til en særskat på realkreditlån

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Erhvervsminister Simon Kollerup afviser i et svar til Karina Lorentzen (SF) at pålægge realkreditinstitutterne at sætte et beløb til side til en fond, der skal bruges på nedrivning af udtjente ejerboliger.

Han erkender, at der er mange overflødiggjorte og faldefærdige bygninger i flere landdistrikter, og at overudbuddet af boliger er ’et centralt problem flere steder i landet’.
På den anden side henviser han til Landsbypuljen - den statslige nedrivningspulje:

- Siden oprettelsen har den vist sig at være en effektiv vej til at nedbringe antallet af overflødiggjorte bygninger, ligesom den bidrager til en positiv udvikling i landdistrikterne, lyder det fra erhvervsministeren.

En kommunal opgave
Socialdemokratiet foreslog i udspillet ”Nærheden tilbage” fra 2018, at puljen blev fordoblet til 115 millioner kroner årligt frem til 2020. Derefter skulle der tages stilling til puljens fremtidige størrelse:

- Siden da er den statslige nedrivningsindsats styrket ved at omprioritere midlerne fra den statslige ramme til byfornyelse og målrette midlerne til landsbyerne og det åbne land. Det indebærer en bevilling til Landsbypuljen på125,9 millioner kroner i 2019 og 145,3 millioner kroner i 2020, 86,3 millioner kroner i 2021 samt 96,5 millioner kroner i 2022, oplyser Simon Kollerup, der i øvrigt understreger, at nedrivning af bygninger er en kommunal opgave, som man fra statslig side har støttet.

Vigtigt med robuste realkreditinstitutter
Han er modstander af at lade realkreditinstitutterne finansiere en fond til nedrivningspulje, fordi det svarer til en særskat på realkreditinstitutterne, når fondens midler ikke føres tilbage til realkreditinstitutterne:

- Realkreditinstitutterne er den helt overvejende kilde til at finansiere fast ejendom i Danmark, herunder finansiering af boliger i landdistrikterne. Jeg er derfor som udgangspunkt skeptisk over for at indføre en skat, der alene rammer realkreditsektoren. Robuste realkreditinstitutter er en forudsætning for, at realkreditsektoren kan forsyne boligejere i hele landet med realkreditlån, slutter Simon Kollerup.

Læs mere om Nedrivning & Miljøsanering

7/7 2020