Aktuelle nyheder - Nedrivning & Miljøsanering

Rettelse: Krav om asbestautorisation på vej

Rettelse: Krav om asbestautorisation på vej

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen har sendt Folketinget en orientering om ny bekendtgørelse om asbest i arbejdsmiljøet

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Det fremgikaf overskriften tirsdag, at krav om asbesautorisation træder i kraft 1. juli 2023. BygTek er blevet kontaktet af Beskæftigelsesministeriet, der gør opmærksom på, at dette krav først indføres på et senere tidspunkt.

Af et brev fra beskæftigelsesministeren til Folketinget fremgår det ellers, at  'alle Folketingets partier indgik en ny arbejdsmiljøaftale den 30. marts i år, hvor det blev besluttet at afskaffe kompetencepåbud for at forenkle Arbejdstilsynets reaktionstyper, ligesom det på asbestområdet er besluttet at indføre en autorisationsordning', og at de nye bekendtgørelser træder i kraft 1. juli.

Arbejdstilsynet har efter en offentlig høring, hvor arbejdsmarkedets parter er repræsenteret, udstedt en ny bekendtgørelse om asbest i arbejdsmiljøet og en ændring af bekendtgørelsen om kompetencepåbud. Begge bekendtgørelser træder i kraft 1. juli 2023.

Den nye asbestbekendtgørelse er en omskrivning og modernisering af den gældende asbestbekendtgørelse for at tydeliggøre kravene til blandt andet forundersøgelser, anmeldelse af asbestarbejde og rengøring, så de er lettere at forstå for virksomhederne.

Stringent og enkel struktur
Samtidig understreger ministeren, at bekendtgørelsen nu fremstår med en ’stringent og enkel struktur’.

Den nye bekendtgørelse er blandt andet en opfølgning på asbestaftalen fra 2018 om et serviceeftersyn af udvalgte regler i asbestbekendtgørelsen.

Med ændringen får Arbejdstilsynet også mulighed for at give et kompetencepåbud til virksomheder, som får påbud om manglende eller mangelfuld skriftlig arbejdsplan for nedrivning af asbest.

Alle Folketingets partier indgik en ny arbejdsmiljøaftale den 30. marts i år, hvor det blev besluttet at afskaffe kompetencepåbud for at forenkle Arbejdstilsynets reaktionstyper, ligesom det på asbestområdet er besluttet at indføre en autorisationsordning.

Fortsat fokus på asbest
Det sidste vil overflødiggøre regler om kompetencepåbud ved asbestarbejde, og reglerne om kompetencepåbud forventes derfor ophævet i løbet af 1. halvår 2024:

- Jeg vil gerne understrege vigtigheden af fortsat at have fokus på asbest. Jeg er derfor glad for, at vi med den nye arbejdsmiljøaftale styrker indsatsen mod udsættelse for asbeststøv yderligere ved, at der iværksættes en styrket tilsyns- og kommunikationsindsats - og som nævnt en autorisationsordning - for asbestarbejde, slutter Ane Halsboe-Jørgensen.

Læs mere om Nedrivning & Miljøsanering

19/6 2023