Aktuelle nyheder - Nedrivning & Miljøsanering

Slap billigt fra bevidst fusk med asbestprøve

Slap billigt fra bevidst fusk med asbestprøve

Der skal nok være mange, der mener, at den byggeleder, der var ansvarligfor bevidst fusk med asbestrapporter og derved udsatte et tømrersjak for livsfare, slap alt for billigt, da han blev dømt ved Byretten for forseelsen

Del artiklen på

Af Dan Bjerring

Han fik ifølge Fagbladet en dom på tre måneders betinget fængsel med en prøvetid på kun ét år.

Han erkendte dokumentfalsk, da han i august 2021 forfalskede en analyserapport fra Dansk Miljø Analyse med svaret på den ene af to asbestprøver, der var blevet taget en byggeplads i København.

Fagbladet 3F har dækket sagen tæt, fordi byggelederens dokumentfalsk førte til, at tømrerne blev udsat for de livsfarlige asbestfibre.

Tydelige mængder af støv
Sagen har også tidligere været beskrevet i BygTek, og det var tømrerne selv, der fik mistanke om, at noget var galt, da de skulle udskifte det indvendige af tagene på en række ejendomme i København.

I første omgang fik tømrerne byggelederen til at tage to prøver, og byggelederen forklarede på baggrund af analysen, at der ikke var problemer med de eller tydelige mængder af støv.

Tømrerne var dog ikke tilfredse og betalte derfor af egne lommer for en tredie prøve, som slog fast, at der var asbest.

Ændret ja til nej
Da de derefter bad byggelederen om at se de skriftlige svar på de to første asbestprøver, nblev de via mobiltelefon præsenteret for noget, der skulle være prøvesvarene fra Dansk Miljø Analyse, og her viste det sig, at det af det ene prøvesvar fremgik, at der var fundet asbest. Samtidig kunne de via Dansk Miljø Analyse få bekræftet, at byggelederen havde ændret et ’ja’ til et ’nej’ i det ene prøvesvar.

Byggelederen blev straks bortvist af snedkermesterfirmaet, og de fire tømrersvende har hver modtaget en godtgørelse på 25.000 kroner for tort fra deres tidligere arbejdsgiver.

Ifølge Fagbladet har snedkermesterfirmaet, hvor byggelederen var ansat, også skullet betale en bod på 110.000 kroner til 3F for brud på ledelsesretten.

En alvorlig sag
Dommeren betegnede ifølge fagbladet forfalskningen af asbestprøven som ’alvorlig’ sag, men mente samtidig, at sagen havde haft store konsekvenser for den tidligere byggeleder i form af bortvisningen. Desuden fremgik det af sagen, at byggelederen har fået en bøde for overtrædelse af Arbejdsmiljøloven.

Billigt sluppet
Det er arbejdsmiljøkonsulent Flemming Hansen, 3F Byggegruppen, siger til Fagbladet, at dommen er ’billigt sluppet’, og han undrer sig over, at anklageren, der havde krævet ubetinget fængselsstraf, er tilfreds med den betingede dom. Derfor håber han, at dommen bliver anket.

- Det her er en virkelig alvorlig sag, hvor byggelederen bevidst har bragt andres liv i fare. Tømrerne skal nu leve med usikkerhed om deres helbred resten af livet. Der bør statueres et eksempel, så andre ikke kan finde på det samme, siger Flemming Hansen til Fagbladet.
Den tidligere byggeleder er i dag projektleder i et entreprenørfirma på Sjælland.


Læs mere om Nedrivning & Miljøsanering

24/8 2023