Aktuelle nyheder - Nedrivning & Miljøsanering

Støv på byggepladser er et overset problemForskerne har udviklet et værktøj i form af en 7-trinsplan, der kommer rundt om de forhold, som er væsentlige for at sikre god forebyggelse. (arkivfoto/jhn)

Støv på byggepladser er et overset problem

Udsættelse for kvartsstøv i arbejdsmiljøet øger risikoen for KOL og silikose, særligt blandt nedrivningsarbejdere og er et overset arbejdsmiljøproblem, skriver Videncenter for Arbejdsmiljø

Del artiklen på

Når nedrivere går rundt mellem støvende materialer på byggepladsen, indånder de silikaholdigt støv i store mængder, selv om nogle arbejdsopgaver er langt værre end andre. Men ofte går der mange år, fra man bliver udsat for en påvirkning, til man bliver syg af det, og måske er det en af grundene til, at der ikke har været meget fokus på problemet, udtaler Hans-Jørgen Limborg fra TeamArbejdsliv til Videncenter for Arbejdsmiljø's nyhedsbrev.

Derfor har forskere fra TeamArbejdsliv og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) sammen med flere nedrivningsvirksomheder, udviklet en ny forebyggelsesmodel, der skal få arbejdspladserne til at fokusere på det oversete problem.

- Vi har haft fokus på at se støvproblemet i et bredere perspektiv, og hvordan man kan få en branche til at blive motiveret og skabe nogle nye fælles normer for en god forebyggelseskultur. Et af vores mål var at sætte fokus på den kultur, der fremmer eller begrænser støvforebyggelse i praksis, siger Hans Jørgen Limborg.

- En af de ting, der viste sig at fungere godt, var den positive tilgang, hvor man ikke kun har fokus på regler, og det ’man skal’, men i stedet retter fokus på det ’man kan’ for at undgå støv, fortæller Hans Jørgen Limborg.

7 trin til bedre støvforebyggelse
For hver nedrivningsopgave skal man derfor lave en plan for, hvad man kan gøre for at begrænse udsættelsen for støv. I projektet har forskerne udviklet et værktøj i form af en 7-trinsplan, der kommer rundt om de forhold, som er væsentlige for at sikre god forebyggelse. Eksempelvis pladsindretning, udpegning af støvende arbejdsopgaver, teknisk forebyggelsesudstyr, træning og instruktion samt daglige samtaler.

- En styrke ved værktøjet ’Styr på støvet’ er, at det tager udgangspunkt i den konkrete opgave, og dermed opleves som brugbart. Derudover er der udviklet et skema, der kan overføres til NFA’s gratis app ’Safety Observer’, og dermed danne grundlag for en løbende audit og dialog, og til at vurdere arbejdsforhold og adfærd i forhold til den aftalte støvplan, fortæller Hans-Jørgen Limborg.

- jhn

Læs om NFA’s app ’Safety Observer’ her

Læs mere om Nedrivning & Miljøsanering

13/2 2019