Aktuelle nyheder - Nedrivning & Miljøsanering

Støvende eller svagt støvende asbestarbejde

Støvende eller svagt støvende asbestarbejde

Arbejdstilsynet har ændret tre bekendtgørelser, der vedrører arbejde med asbest. Reglerne trådte i kraft den 1. juli

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Den reviderede Asbestbekendtgørelse følger op på en politiske asbestaftale fra 2018 og med revisionen er bekendtgørelsen lettere at læse.

Reglerne om forundersøgelser, anmeldelser, arbejdsplan, rengøring samt ansvar og roller fremstår tydeligere, og der er fjernet regler, der er dækket af andre bekendtgørelser. Det ændrer dog IKKE arbejdsgiverens samlede ansvar. Det er fortsat ikke tilladt at indbygge asbest i nybyggeri.

Asbest må fortsat kun håndteres i forbindelse med renovering eller i forbindelse med, at det fjernes fra bygningen. I de tilfælde skal arbejdet udføres med omfattende beskyttelsesforanstaltninger.

Støvende eller svagt støvende
En markant ændring i den nye bekendtgørelse er, at der skal differentieres mellem, om et asbestarbejde er ’støvende’ eller ’svagt støvende’.

Det gælder også for tagarbejde, hvor der hidtil har været skelnet mellem indvendigt og udvendigt asbestarbejde.

Samtidig har Arbejdstilsynet fået mulighed for at udstede administrative bøder for manglende anmeldelse af anmeldepligtigt asbestarbejde.

Desuden træder ændring af bekendtgørelse om kompetencepåbud i kraft. Det betyder, at en virksomhed kan få et kompetencepåbud, når den samtidig har fået et påbud om manglende eller mangelfuld skriftlig arbejdsplan for nedrivning af asbest.

Læs mere om Nedrivning & Miljøsanering

24/8 2023