bygma
bygma
scroll
Tagrenovering med asbest på skole i Solrød

Tagrenovering med asbest på skole i Solrød

Tagene på Munkekærskolen i Solrød er asbestholdige. Derfor vil materialerne i forbindelse med en tagrenovering blive fjernet forsvarligt af eksperter

Af Dan Bjerring

Der er konstateret asbest i tagplader og støv i ubenyttede tagrum på Munkekærskolen i Solrød syd for København. Asbesten vil blive fjernet forsvarligt af eksperter på området i forbindelse med udskiftningen af skolens tage.

Dansk Miljøanalyse har udført yderligere undersøgelser af støv fra skolens indvendige områder for at sikre, at asbesten ikke har spredt sig fra tagene til resten af skolen.

60 repræsentative stikprøver, som er fordelt ligeligt på alle Munkekærskolens indvendige områder, viser ingen spor af asbest. Der er derfor ikke fundet spor af asbest andre steder på skolen end i tage og de ubenyttede tagrum - og der er ikke konstateret asbest i nærheden af elever og medarbejdere, hverken i skolens klasselokaler, kontorer, grupperum eller øvrige opholdsarealer.

Asbestpartiklerne skal ikke kunne spredes
Direktør Dorthe Saabye understreger, at kommunen tager situationen meget alvorligt og er i tæt kontakt med Dansk Miljøanalyse og andre eksperter for at kunne håndtere asbesten på den mest hensigtsmæssige måde.
Den endelige planlægning af arbejdet med at udskifte Munkekærskolens tage er stadig i gang. Arbejdet bliver udført med et særligt hensyn til, at tagplader og støv i tagrum er asbestholdige. Der er således planlagt initiativer, som skal sikre, at asbestpartiklerne ikke spreder sig hverken udendørs eller indendørs.

Varetages af eksperter
Håndværkerne på byggeriet skal bære de nødvendige værnemidler - som heldragter og særlige åndedrætsværn - og arbejdsområder vil være indkapslet, indtil asbesten er fjernet forsvarligt.

Håndteringen af de asbestholdige materialer bliver varetaget af eksperter på området og i overensstemmelse med Arbejdstilsynets retningslinjer for håndteringen af asbest.

Skolen fortsætter
Dansk Miljøanalyse vurderer, at når taget udskiftes, kan de asbestholdige tagplader indkapsles og dermed blive fjernet forsvarligt, uden at det er til fare for hverken eleverne, medarbejderne på skolen eller håndværkerne:

- Den vurdering stoler vi på, og derfor er vi indtil videre trygge ved at lade dagligdagen fortsætte på skolen, siger Dorte Saabye.

Fakta
Det er i Munkekærskolens tagplader og i støvet i ubenyttede tagrum, at prøver har vist spor af asbest.

Asbest er et naturligt mineral, som førhen var meget anvendt i byggematerialer og til isolering. Der er siden kommet forbud mod at bruge asbest eller asbestholdige produkter.

18/1 2024