LCA
scroll
Tusinder af  énfamiliehuse rives ned

Tusinder af énfamiliehuse rives ned

Der de seneste fem år er nedrevet næsten 13.000 enfamiliehuse i Danmark

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Miljøminister Magnus Heunicke (S) oplyser i et svar til Søren Egge Rasmussen fra Enhedslisten, at der de seneste fem år er nedrevet næsten 13.000 enfamiliehuse i Danmark.

Enhedslistens folketingsmedlem har i forbindelse med behandlingen af den nye lov om selektiv nedrivning ønsket at vide antallet af nedrevne enfamiliehuse, årligt, og tallet stammer fra BBR.

I opgørelsen er der medtaget bygninger med følgende betegnelser:

- Stuehus til landbrugsejendom

- Fritliggende enfamiliehus

- Sammenbygget enfamiliehus

- Fritliggende enfamiliehus i tæt-lav bebyggelse, som er registreret nedrevet

- Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).

- Række-, kæde- og klyngehus

- Dobbelthus.

Over 1,2 millioner enfamiliehuse
Miljøministeren bemærker dog, at tallet for nedrevne enfamiliehuse i 2023 kan være større, da ikke alle nedrivningssager for 2023 er afsluttet i BBR, og derfor ikke er inkluderet i denne opgørelse.

Arealgennemsnittet, hvor indbyggede arealer ikke er medtaget, er for samtlige de nævnte typer enfamiliehuse 155 kvadratmeter.

Der er i alt 1.244.339 enfamiliehuse fordelt på 710.359 bygninger mindre end 155 kvadratmeter, 476.099 bygninger fra 155 kvadratmeter til 250 kvadratmeter og 57.881 bygninger over 250 kvadratmeter.”

1/2 2024