Aktuelle nyheder - Nedrivning & Miljøsanering

Voldsomme luftgener fra byggeri på forurenet grund i Nyborg

Voldsomme luftgener fra byggeri på forurenet grund i Nyborg

Beboere advarer miljøminister Magnus Heunicke (S) mod konsekvenserne af byggeri på giftgrunden Lynfrosten i Nyborg

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

I et brev til miljøminister Magnus Heunicke, der også er sendt til Folketinget, advarer en gruppe borgere i Nyborg mod et igangværende byggeri på adressen Storebæltsvej 58 i Nyborg – også kaldet ’Lynfrosten’.

Der har ifølge borgergruppen været flere undersøgelser af både grunden og af dens omfattende forurening:

- Det er en af Danmarks største giftgrunde og bliver betegnet som et giftdepot. Det stammer fra den gamle kemifabrik, Tjærekompagniet, der nedbrændte i 1969. Året efter i 1970 blev frysehuset Lynfrosten bygget direkte oven på brandtomten, og oven på de nedgravede gifttromler og giftbassiner, der stadig ligger spredt på hele grunden, oplyses det blandt andet.

Undersøgelser forhindret af frysehus
Nogle gifttromler er ved undersøgelser fundet, andre er det ikke, da frysehusets bygninger indtil nu har forhindret undersøgelser under fundamenterne.

Bygningerne er nu revet ned – og igennem de sidste par måneders nedbrydningsarbejde, er der ifølge borgerne kommet kontakt til både kendte og ukendte giftige områder i jorden med store luft- og lugtgener til følge for omgivelserne:

Der har været indsendt mange klager og bekymringsskrivelser til kommunen, der har tilsynspligten – ikke mindst fra de nærmeste naboer til nedbrydningspladsen.

Straks forbud - men ’foregår efter bogen’
Kommunen erkender ifølge borgerne, at der er lugt- og luftgener, men henholder sig til, at de et par gange om ugen kommer på tilsyn, og at alt ser ud til at ’foregå efter bogen’:
- Den bog må være meget lemfældig, når naboer og andre oplever så stort ubehag - ind i mellem med hovedpine og kvalme. Nedbrydningsfirmaet P. Olesen har også fået flere straks forbud af arbejdstilsynet efter anmeldelse fra 3F Østfyn, oplyses det videre.

Gerne butikker – ikke boliger
Det er lovligt at bygge butikker på giftgrunden, selvom det ikke på samme grund er lovligt at bygge boliger og institutioner uden forudgående oprensning:

- Jordforureningsloven tillader erhvervsbyggeri uden oprensning - selv om det er ’blødt erhverv’, der er at sammenligne med arbejdsforhold på en institution. Loven burde ændres på det her område, så der skal renses op først. Selv kommunens beslutning om at fritage bygherre for VVMpligt er tilsyneladende lovlig, selvom det betyder, at ingen har styr på, hvad der er sket med udsivningen under den voldsomme nedrivningsproces, hvor der som nævnt har været mange kemiske lugtgener, fortælles det i brevet.

Ikke styr på udsivning
Det betyder også, at der ikke er styr på, hvad der yderligere sker med udsivningen, efter piloteringen med 3000 piloteringspæle er gået i gang:

- Allerede nu i de første dage af piloteringen oplever naboer, forbipasserende og kunder i butikkerne over for Lynfrosten de voldsomste lugtgener fra forureningen. Lugten stammer fra de massive kemiaffaldsdepoter på grunden, der nu får banket piloteringspæle direkte ned, hvor forureningen ligger mere eller mindre koncentreret - tæt på eller dybere under jordoverfladen. Det, vi oplever, er, at giften/den kemiske stank nu hænger i luften - og vi kan antage, at der er kommet turbo på udsivningen i undergrunden, som selv i de tidligere utilstrækkelige undersøgelser er tæt på Storebælt, fortsætter brevet.

Tæt ved Storebælt
Giftgrunden Lynfrosten ligger 700 meter fra Storebælt og dens registrerede ’forureningsfane’ cirka 300 meter fra Storebælt - cirka 500 meter fra Nyborg Fjord.

Forureningsfanen er dog ifølge borgergruppen væsentlig større, idet dens registrering ikke er baseret på fakta og undersøgelser ud over de første cirka 200-300 meter:

- Region Syddanmarks beslutning om ikke at rense Lynfrosten op som generationsforurening, er baseret på en vurdering - altså ikke en undersøgelse…Da piloteringen og altså byggefasen allerede er gået i gang, er det nødvendigt med et landspolitisk indgreb for at sikre Nyborgs befolkning - ikke mindst naboerne til Lynfrosten og det helt tætliggende boligkvarter - mod sundhedsskadelig påvirkning af de metoder, der tages i anvendelse under byggeriet. Det er også nødvendigt at sikre naturen og havmiljøet omkring Nyborg, som i forvejen er ramt af miljøgifte, mod endnu mere giftig udsivning, lyder det.

HJÆLP!!
Og brevet slutter med en opfordring til miljøministeren:

- Vil du som miljøminister hjælpe os med at få sat en stopper for den miljøskandale, vi står midt i i Nyborg, og ikke har andre muligheder for at få hjælp til? Vil du som miljøminister sætte et lovgivningsarbejde i gang, så Jordforureningsloven ikke kan bruges som alibi, når en kommune, som tilfældet er i Nyborg, ønsker at lave en lokalplan med byggeri på en giftgrund – og Planklagenævnet kan afvise en klage, fordi de færdige bygninger og erhverv i sig selv ikke er forurenende?

Lyder opfordringen, der er underskrevet af Karin Di Martini, Formand for ’Foreningen Tjæren på Lynfrosten og andre giftgrunde i Danmark’.

Læs mere om Nedrivning & Miljøsanering

10/10 2023