LCA
scroll
Erhvervsministeren agerer med skyklapper påSMVdanmarks administrerende direktør, Jakob Brandt

Erhvervsministeren agerer med skyklapper på

SMVdanmarks administrerende direktør er stærkt utilfreds med, at erhvervsministeren bagatelliserer, at store virksomheder ’tvinger’ eksempelvis håndværkerfirmaer til at acceptere meget lange betalingsfrister

Af Dan Bjerring
Christiansborg

SMVdanmarks administrerende direktør, Jakob Brandt, undrer sig stærkt over, at erhvervsminister Morten Bødskov (S) bagatelliserer de klare problemer, der opstår, når store virksomheder ’tvinger’ deres underleverandører til at acceptere meget lange betalingsfrister og dermed bruger de små firmaer som GRATIS kassekredit.

Jakob Brandt henviser til et svar fra erhvervsministeren til Sigurd Agersnap (SF), hvori ministeren mener, at der i Danmark generelt ikke er et problem med hverken sen eller forsinket betaling. Han henviser til en analyse fra Dansk Industri fra 2023, som viser, at danske virksomheder generelt betaler til tiden og aftaler kortere betalingsfrister.

- Otte ud af ti virksomheder aftaler betalingsfrister inden for 60 dage, oplyser ministeren i sit svar.

Måske har Morten Bødskov de berømte/berygtede tre aber - 'ikke se, ikke høre, ikke tale' stående som inspiration for sit politiske virke.

Flertallet opfører sig anstændigt
Men Jakob Brandt er skuffet over, at erhvervsministeren på den måde forsøger at bagatellisere problemets omfang og alene baserer sin viden på de store virksomheders organisation, altså de virksomheder der presser de små virksomheder:

- Erhvervsministeren har tydeligvis valgt side. Det er pudsigt, at han ikke vil forholde sig til et problem, fordi flertallet opfører sig anstændigt. Det svarer til, at det ikke er nødvendigt med loven om vanvidsbilisme, fordi langt størstedelen af bilisterne opfører sig fornuftigt.

- Reglerne om vanvidsbilisme er netop lavet, fordi nogle få opfører sig uanstændigt og uansvarligt over for andre, siger Jakob Brandt til BygTek.

Rammer de brodne kar
Han henviser til, at langt de fleste betalingstransaktioner i Danmark foregår inden for 30 dage – nogle op til 60 dage – men der er ifølge Dansk Industris egen analyse cirka 20 procent af betalingerne, som foregår på vilkår, der ligger langt ud over de 60 dage.

- Det er dem, vi forsøger at stoppe. Derfor vil en lovgivning, som sætter en maksimal betalingsfrist på 30 dage ikke betyde ret meget for langt de fleste virksomheder.

- De betaler inden for de 30 dage. Det vil der i mod ramme de virksomheder, der udnytter deres dominerende situation på markedet til at tvinge deres underleverandører til 90 – eller endda 120 dages betalingsfrist, siger Jakob Brandt.

Ser alene på gennemsnit
Han mener, at ministeren ’reagerer med skyklapper på’, fordi han alene ser på gennemsnittet:

- Ministeren forholder sig ikke til, at vi har nogle brodne kar, som agerer efter helt andre normer – fordi de kan. EU-analyser viser, at en meget stor del af konkurserne kan henføres til sene betalinger.

- Ministeren ’glemmer’ åbenbart, at hver gang en virksomhed går konkurs, ender staten næsten altid med et tab i form af moms og skatter. Almenvældet taber, når Morten Bødskov accepterer, at en række små virksomheder lider likviditetsdøden, fordi deres betalinger er så sene, siger SMVdanmarks direktør.

Staten trækker likviditet ud af virksomhederne
Jakob Brandt peger til sidst på, at politikere taler om, at finansieringen til SMV-erne er en udfordring:

- Det gælder ikke kun iværksætterne, men for hele SMV-sektoren. Så er det grundlæggende usympatisk, at vi har et momssystem, hvor mindre virksomheder kan stå i en situation, hvor de skal afregne moms til staten, før de har fået deres penge fra kunden.

- Men erhvervsministeren mener åbenbart ikke, at det er et problem. Han blåstempler, at med betalingsfrister på 90-120 dage har staten trukket likviditet til moms ud af de små virksomheder, slutter Jakob Brandt

22/5 2024