LCA
LCA
scroll
Konkurskarantæner hjælper ikke mod stråmænd

Konkurskarantæner hjælper ikke mod stråmænd

Regeringen vil have offentlig adgang til register over konkurskarantæner

Af Dan Bjerring
Christiansborg

- Det er uacceptabelt, at nogle forsøger at udnytte konkurssystemet til at snyde uskyldige kunder, leverandører og andre, som man skylder penge.

Så kontant forklarer justitsminister Peter Hummelgaard (S), at der er fremsat et lovforslag om revision af reglerne om konkurskarantæne.

Den nye lovgivning skal blandt andet gøre det muligt på at give private adgang til oplysninger i konkurskarantæneregisteret.

Allerede i 2014 blev der indført regler om konkurskarantæne, som betyder, at ledelsesmedlemmer, der i tiden inden en erhvervsvirksomheds konkurs har udvist groft uforsvarlig forretningsførelse, kan blive pålagt en konkurskarantæne.

Erhvervsstyrelsens register
Det kan eksempelvis være, fordi de i længere tid ikke har afregnet den korrekte moms og skat, eller at de har indgået i en stråmandskonstruktion, hvor den daglige ledelse af virksomheden faktisk varetages af andre end de personer, der er registreret som selskabets ledelse.

En konkurskarantæne medfører, at den karantænepålagte i en vis periode ikke må indgå i ledelsen af en erhvervsvirksomhed uden at hæfte personligt.

Erhvervsstyrelsen fører et register over pålagte karantæner, og konkurskarantænereglerne har i løbet af de seneste ti år ført til flere tusinde sager om konkurskarantæne.

Offentlig adgang til karantæneregister
Det nye lovforslag indeholder blandt andet mulighed for, at private på sigt kan få adgang til oplysninger i konkurskarantæneregisteret.

I dag er det kun er udvalgte myndigheder, der har adgang til konkurskarantæneregisteret. Det betyder, at man eksempelvis som håndværker ikke har mulighed for at tjekke, om den person, man er ved at indgå en aftale med, er pålagt en konkurskarantæne.

Det vurderes, at en offentlig adgang til konkurskarantæneregisteret vil medvirke til at sikre et mere effektivt konkurskarantænesystem, som i højere grad kan være med til at sikre forbrugere og erhvervsdrivende mod potentielle tab.

Regler har haft en effekt
Justitsminister Peter Hummelgaard peger på, at der er nogle erhvervsdrivende, som på en grov og uforsvarlig måde misbruger selskaber til at påføre forbrugere, erhvervsdrivende og det offentlige store økonomiske tab:

- Det har givet anledning til en masse sager om konkurskarantæne, som viser, at reglerne har haft en effekt i den virkelige verden, siger han.

Og det er derfor, at politikerne vil styrke effektiviteten af reglerne om konkurskarantæne:

- Dansk erhvervsliv er grundlæggende kendetegnet ved ordentlige, tillidsfulde og driftige virksomheder. Men vi ser desværre også sager, hvor den tillid brydes og udnyttes, og det kan i de værste tilfælde have store økonomiske konsekvenser for samarbejdspartnere, virksomheder og helt almindelige borgere, siger erhvervsminister Morten Bødskov (S).

Lettere for banker og revisorer
To eksperter giver dog over for Fagbladet 3F udtryk for, at effekten af den nye lovgivning vil være begrænset.

Michael Bo Hansen, der er jurist i Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, slår fast, at er der først skabt et selskab med en stråmand for bordenden, så hjælper den nye lovgivning ikke.
Michael Bo Hansen håber dog ifølge Fagbladet, at lovændringerne kan gøre det lettere for eksempelvis banker og revisorer at opdage, hvis de møder en stråmand.

- Bagmanden kan fremover frygte, at han bliver slået op i registret, så han skal finde en stråmand, der overbevisende og selvstændigt kan åbne en erhvervskonto nede i banken, siger FSR’s jurist.

Hvem trækker i trådene?
Revisor Lars Kiertzner har også svært ved at forestille sig, at de nye regler vil sikre mod snyderi med stråmænd:

- Personer, som vil snyde, kan fortsat lave nye virksomheder, hvor de holder sig ude af driften og ejerskabet og styrer det via stråmænd. Det kan være enormt svært at se, hvem der virkelig trækker i trådene, siger han til Fagbladet.

Han tror dog, at det kan blive sværere for bagmændene at finde stråmænd, hvis alle kan slå op i et karantæneregister.

12.000 konkurskarantæner
Ifølge Justitsministeriet er der udstedt cirka 12.000 konkurskarantæner siden reglerne trådte i kraft i 2014

Den it-mæssige understøttelse af adgangen til registeret er endnu ikke på plads. derfor er det på nuværende tidspunkt endnu ikke fastlagt, hvornår offentligheden kan få adgang til registeret.

1/4 2024