LCA
LCA
scroll
LA-forslag om fradrag for varmepumper får ikke flertal

LA-forslag om fradrag for varmepumper får ikke flertal

Liberal Alliance har stillet forslag i Folketinget om at omdanne Varmepumpepuljen til en fradragsordning. Regeringen og de røde partier stemmer forslaget ned

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Opvarmningen i Danmark bør, hvis det står til Liberal Alliance, i stort omfang elektrificeres. Partiets ordfører, Steffen W. Frølund, sagde blandt andet ved behandlingen af forslaget i Folketingssalen, at ’fjernvarme på biomasse er omdiskuteret.

Gas er fossilt og indebærer forsyningsproblemer; og så er salget og installationen af varmepumper næsten gået i stå. Det skal gå meget hurtigere…

Stop-and-go
Ifølge Liberal Alliance har Varmepumpepuljen den ulempe, at den skaber konstante stopeffekter i markedet.

Det skyldes, at det ofte er uvist, hvornår ansøgningsperioderne for tilskud er åbne, hvad man kan få tilskud til, og om puljen er stor nok til alle ansøgere:

- Dermed opstår der en suboptimal situation, hvor mange hellere venter på et potentielt tilskud, som måske aldrig kommer, end at investere her og nu. Udbydere af varmepumper lider kraftigt under denne uforudsigelige efterspørgsel.

- Faktisk er efterspørgslen faldet markant, og udskudte puljerunder har blot forværret det. De peger selv på, at puljen er et problem, sagde Steffen W. Frølund.

Fleksible og langsigtede
Han mener derimod, at en fradragsordning på varmepumper vil skabe mere fleksible og langsigtede rammer for borgerne. Det øger investeringslysten, og det bidrager positivt til, at folk kommer af med deres gasfyr:

- Alle pengene fra puljen og administrationen af den skal bruges på fradraget, så det er neutralt for skatteborgerne. Regeringen pålægges at fastsætte det korrekte fradragsniveau, så det er provenuneutralt, sagde LA’s ordfører videre.

6.000 tilsagn sidste år
Skatteminister Jeppe Bruus (S) afviste forslaget og pegede på, at Varmepumpepuljen giver en økonomisk håndsrækning på 17.000 - 27.000 kroner til de borgere, foreninger og virksomheder, der gerne vil udskifte deres nuværende varmekilde med en varmepumpe.

I 2023 blev der givet over 6.000 tilsagn. Puljen er skruet sådan sammen, at det er en tilskudspulje, som hvert år lukker, når den er tom:

- Omlægges puljen til en fradragsordning, som det bliver foreslået, vil det ikke være muligt at begrænse, hvem der anvender ordningen, og hvor mange der anvender ordningen, sagde Jeppe Bruus.

Fradrag er en dårlig løsning
Han nævnte flere årsager til, at en fradragsordning vil være en dårlig løsning:

- For det første er vi i de her år ved at udrulle fjernvarme. Hvis man er en af dem, som i de kommende år får adgang til fjernvarme, giver det ikke mening, at man samtidig får et skattemæssigt incitament til at skifte til varmepumpe.

- Netop afvejningen af, hvad der er den grønneste løsning for de enkelte husstande, tager Varmepumpepuljen sådan set højde for, og det vil et fradrag ikke gøre.

- For det andet vil det nuværende udgiftsniveau ikke kunne fastholdes med en fradragsordning, medmindre man samtidig gør udbetalingerne for den enkelte meget lavere, sagde ministeren.

Incitament gøres mindre
Ifølge skatteministeren gøres det det økonomiske incitament til at udskifte sit olie- eller gasfyr med en varmepumpe med en fradragsordnings mindre:

- Endelig vil jeg også nævne, at der jo tidligere har været et fradrag for grønne håndværksydelser, som også omfattede varmepumpeinstallationer. Det fradrag afskaffede vi med Finansloven for 2022, sagde Jeppe Bruus.

Støtte fra DanmarksDemokraterne
Kim Edberg fra Danmarksdemokraterne slog fast, at partiet støtter LA’s forslag:

- Det er sund fornuft at lade være med at sende en pulje ud, for så skal alle dem, der sætter varmepumperne op, fyre deres medarbejdere, når puljen er udløbet.

- Der er også den virkelighed, at det jo ikke er alle danskere, der sidder og venter på, at der kommer en pulje fra staten, og sætter deres liv på hold og sidder og fryser, til den kommer frem i februar, fordi vi jagter det næste guldæg fra staten.

- Virkeligheden er jo, at det her er et spørgsmål om, om man vil den grønne omstilling, og i hvilken hastighed man vil den. For som Liberal Alliance selv siger, kommer der ikke til at blive brugt flere penge.

- Det kommer bare til at blive lagt ud som et fradrag, og så kan folk købe en varmepumpe og få det fradrag på deres indkomst, som man nu engang kan få ud fra det beløb, der er sat til rådighed, sagde Kim Edberg blandt andet.

5/5 2024