LCA
LCA
scroll
Nationalt register over elevatorer er unødvendigt

Nationalt register over elevatorer er unødvendigt

Elevatorer skal have periodisk inspektion udført af et akkrediteret inspektionsorgan hvert 2-3 år

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Af et svar fra beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), der har ansvaret for tilsyn med sikkerheden i elevatorer, til Victoria Velasquez (EL) fremgår det blandt andet, at alle nye elevatorer skal være CE-mærkede og dermed lever op til EU’s Elevatordirektiv.

Men det er Arbejdstilsynet, som er myndighed for indretningen af eksisterende, ældre, ’ikke CE-mærkede’ elevatorer:

- Arbejdstilsynet fører tilsyn med alle elevatorer, der er taget i brug. I de tilfælde hvor Arbejdstilsynet vurderer, at en CE-mærket elevator har indretningsmæssige mangler, uagtet at den har en gyldig inspektionsattest, indberettes det til Sikkerhedsstyrelsen, oplyser ministeren.

Ugyldig attest
Men Sikkerhedsstyrelsen hører under Erhvervsministeriet.

Sikkerhedsstyrelsen oplyser, at hvis en attest er ugyldig på baggrund af en konkret og begrundet mistanke, ’vil Sikkerhedsstyrelsen vurdere, om der skal indledes en sag over for det bemyndigede organ, som har udført og godkendt opstillingskontrollen af elevatoren, også selvom elevatoren er taget i drift’.

Sikkerhedsstyrelsen vurderer samtidig, om der skal indledes en sag over for installatøren.

18 indberetninger på fem år
Der er ifølge ministeren de seneste fem år modtaget 18 indberetninger. Der i ni tilfælde blev afgivet straks påbud til ejeren om, at elevatorer skal være forsynet med gyldig inspektionsattest for at måtte være i drift. Heraf blev én reaktion givet som forbud.

Ejere har pligt til at lade deres elevator underkaste løbende kontrol udført af en certificeret sagkyndig virksomhed. Kontrolintervallet er 2-12 måneder alt efter type af elevator.

Derudover skal en elevator have periodisk inspektion udført af et akkrediteret inspektionsorgan hvert 2-3 år, alt efter type.

Arbejdstilsynet fører tilsyn med elevatorer gennem stikprøvekontrol, typisk i forbindelse med tilsyn på steder, hvor der findes elevatorer.

Nyt register unødvendigt
Der har tidligere eksisteret et register over elevatorer i Danmark, som blev nedlagt

Arbejdstilsynet vurderer dog ikke, at der er behov for et nationalt register over elevatorer for, at tilsynet kan løse opgaver på elevatorområdet:

- Inspektionsattesten sidder synligt for brugeren i elevatorstolen, og det fremgår af den, om elevatoren er blevet synet og dermed vurderet sikker at anvende, oplyser Ane Halsboe-Jørgensen.

3/3 2024