LCA
LCA
scroll
Plaster på et åbent sår

Plaster på et åbent sår

Et flertal i Folketinget har aftalt at tilføre flere penge til erhvervsskolerne. Men det er en lappeløsning med småpenge, der næppe kan mærkes på de enkelte erhvervsskoler

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Den nye aftale om erhvervsskolerne skal sikre, at skolerne dels kan bidrage til den grønne omstilling, og dels at erhvervsuddannelserne gøres mere attraktive gennem blandt andet bedre muligheder for at komme til udlandet.

Konkret drejer aftalen sig om ½ milliard kroner, som fordelesover de næste seks år. De 200 millioner kroner skal bruges på ’et grønt udstyrsløft’ og 90 millioner kroner til efteruddannelse af lærere.

Derudover skal alle erhvervsskoler fremover i udgangspunktet tilbyde studieture til alle elever, som en del af uddannelsen.

Langt til målstregen
SMVdanmark finder det positivt at erhvervsskolerne endelig får nogle af de penge, de er blevet lovet i mange år. Men aftalen er samtidig langt fra i mål:

- 200 millioner kroner til udstyr lyder af mange penge, men det er fordelt på 40 skoler og over en årrække. Reelt vil den enkelte skole måske få 1-1,5 millioner kroner til udstyr. Når det så skal fordeles ud på 10-20 uddannelser på hver enkelt skole, er pengene hurtigt brugt.

- Regeringen bør derfor være klar til at bruge mere af råderummet til et løft af erhvervsuddannelserne og ikke først i 2030, da det haster med at få uddannet flere faglærte, siger Kasper Munk Rasmussen, der er uddannelseschef i SMVdanmark.

Vigtigt med udlandsophold
Udover et økonomisk løft af uddannelserne skal flere unge kunne komme til udlandet som en del af deres erhvervsuddannelse:

- Studieture og udlandsophold er vigtigt for at ligestille mulighederne på erhvervsuddannelserne med dem, man har på gymnasierne. Samtidig afsættes der midler til, at flere unge kan møde rollemodeller fra erhvervsuddannelserne i øjenhøjde. Det er et virkelig godt initiativ, som vil gøre en forskel, siger Kasper Munk Rasmussen.

Tænk nyt
De største problemer på erhvervsuddannelserne med et for lavt optag og for højt frafald er dog stadig uløste. SMVdanmark savner initiativer, der for alvor rykker noget i forhold til at få en større andel til at overveje at tage en erhvervsuddannelse.

- Der er også brug for at gøre det mere økonomisk attraktivt at ansætte lærlinge ved at øge det tilskud, man får som læreplads. Og som det sidste bør politikerne sikre initiativer, der får elever tidligere ind på erhvervsuddannelserne.

- Eleverne på de danske erhvervsuddannelser er blandt Europas ældste, og her kunne man med fordel give et ekstra fradrag til de lærlinge, der begynder tidligere på deres erhvervsuddannelse, slutter Kasper Munk Rasmussen.

10/6 2024