LCA
scroll
Puljebureaukratiet skal omlægges til fradrag

Puljebureaukratiet skal omlægges til fradrag

Bygningerne i Danmark står for knap 40 procent af landets samlede energiforbrug. TEKNIQ og Dansk Erhverv har præsenteret 31 konkrete forslag til at få skabt en sammenhængende energieffektiviseringspolitik

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Det kræver en moderne energieffektiviseringspolitik, når Danmark skal leve op til EU’s nye Bygningsdirektiv.

Udspillet fra de to erhvervsorganisationer har fået titlen ’Fremtidens energiforbrug er grønt, smart og effektivt’ og skal integrere bygningernes energiforbrug i et samlet, intelligent, digitalt og fleksibelt energisystem.

Anbefalingerne omfatter blandt andet krav om intelligent styring af varmepumper, mere energilagring og intelligent opladning af elbiler, og det kommer i kølvandet på de krav, der allerede er udstukket gennem det nye Bygningsdirektiv.

Klimaneutrale bygninger fra 2050
EU slår fast, at alle bygninger skal være klimaneutrale i 2050, og Bygningsdirektivet er ifølge de to erhvervsorganisationer en ’enestående løftestang’ for de danske politikere til at sætte gang i fremsynede energieffektiviseringstiltag i og omkring vores bygninger:

- Det kræver, at tiltagene bliver tænkt direkte sammen med behovene i fremtidens energisystem, så vi sikrer, at det er robust og klar til at møde morgendagens udfordringer med svingende forbrug og energipriser.

- Med udspillet viser vi, hvordan Danmark kan føre an i kampen for en bæredygtig fremtid, noterer TEKNIQ og Dansk Erhverv.

Stopklodser bremser udvikling
- Det kan dog kun lade sig gøre, hvis politikerne er villige til at gøre op med de stopklodser, der bremser udrulningen af de teknologier, vi ved virker. At energieffektivisere handler ikke længere bare om at undgå energispild.

- Det handler i lige så høj grad om at bruge energien på de rigtige tidspunkter og på den rigtige måde. Vi skal fremme de digitale løsninger og bygningsautomation, så vi får et mere intelligent og fleksibelt energiforbrug i vores bygninger, siger Nicolai Siegumfeldt, der er underdirektør i TEKNIQ.

Fra puljer til fradrag
Der peges samtidig på, at der skal sættes målrettet ind for at fremskynde de energieffektive løsninger ude i samfundet og hos virksomhederne:

- Det kræver blandt andet et opgør med det puljebureaukrati, der hersker på området. Lad os derfor få omlagt puljerne til fradrag, så man hurtigere får sikkerhed for investeringer i energieffektive teknologier, siger Ulrich Bang, underdirektør for klima, energi og miljø i Dansk Erhverv.

Det skal der til
Udspillet indeholder blandt andet følgende punkter:

1. Skab mere fleksibilitet på elmarkedet

2. Stil krav om intelligent styring og overvågning af varmepumper

3. Opprioriter energilagring

4. Understøt intelligent opladning og tovejsopladning af elbiler

5. Omlæg og målret offentlig støtte til grøn omstilling

6. Udnyt bygningsautomatik bedre

7. Et smartere energimærke

8. Fastlæg ejerskabet og let adgangen til forsyningsdata

9. Accelerér elektrificeringen af bygningsopvarmning

10. Åbn for mere kvalificeret udenlandsk arbejdskraft

11. Opkvalificér faglært grøn arbejdskraft

23/5 2024