LCA
LCA
scroll
Regeringen har fortsat fokus på varmepumper

Regeringen har fortsat fokus på varmepumper

Klima-, energi- og forsyningsministeren erklærer sig ’meget opmærksom på en god balance mellem de kollektive og individuelle opvarmningsformer’

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Socialdemokraten Rasmus Horn Langhoff har bedt klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) kommentere den kritik, Varmepumpeindustrien har rejst i forbindelse med den danske strategi for udviklingen på energiforsyningsområdet, hvor fjernvarmeprojekter i stigende.

Ministeren understreger i sit svar blandt andet, at han ’er meget opmærksom på en god balance mellem de kollektive og individuelle opvarmningsformer’:

- Sammen med udrulningen af fjernvarme er varmepumper en central del af udfasningen af gas i husholdningernes opvarmning samt en vigtig brik i at nå Danmarks ambitiøse klimamålsætninger, lyder det blandt andet fra ham.

EU-handlingsplan
Han henviser til, at EU-Kommissionen har taget initiativ til udarbejdelsen af en handlingsplan for at fremskynde udbredelsen af varmepumper i EU – den såkaldte ’Heat Pump Action Plan’.

Ifølge Lars Aagaard er der lukket for høringssvar til EU-Kommissionen, og det var tidligere forventningen, at handlingsplanen ville blive offentliggjort i 1. kvartal i år:

- Men det forlyder, at EU-Kommissionen har udskudt offentliggørelsen af planen. Når handlingsplanen offentliggøres, vil det være muligt at få nærmere indblik i de konkrete initiativer på varmepumpeområdet, som EU-Kommissionen forventer at arbejde videre efter, og som potentielt vil kunne indgå i nationale tiltag, oplyser ministeren videre.

Barrierer for varmepumper
Varmepumpeindustrien peger på en eksisterende barrierer for udrulning af varmepumper, og ministeren erklærer sig enig i budskaber, som relaterer sig til prisgennemsigtighed, klar information og teknologineutral rådgivning:

- For at understøtte prisgennemsigtighed på varmemarkedet og sikre bedre information om individuelle varmepumper er der en prisberegner på Energistyrelsens forbrugerrettede rådgivningstjeneste SparEnergi, hvor borgerne kan finde information om prisen ved at vælge forskellige varmekilder, skriver han i sit svar.

Der er desuden gennemført en indsats for at give olie- og gasfyrsejere i de gasforsynede områder klar besked om deres fremtidige varmeforsyningsmuligheder.

40.000 private hjem udskiftede gasfyret sidste år
En statusrapport fra midten af april viser, at der er fremgang i udrulningen af grøn varme, og at knap 40.000 private gaskunder sidste år skiftede gasfyret ud til fordel for blandt andet fjernvarme og varmepumper i 2023.

Til gengæld har Evida kun en tilgang på 156 nye private gaskunder:
- Med Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 er det vedtaget, at prisen på varme fra individuelle varmepumper systematisk skal følges med henblik på at sikre transparens om konkurrencen på varmemarkedet.

Varmepumpeindustrien kommer også ind på vigtigheden af social balance. Her peger minisateren på, at der etableret en låneordning med statsgaranti til skift til varmepumpe i boliger i landdistrikter, der ikke kan tilkobles fjernvarmenettet.

Ministeren noterer i øvrigt, at Varmepumpepuljen åbner igen i slutningen af maj, så der er mulighed for at søge støtte det meste af året.

15/5 2024