bygma
bygma
scroll
Stort byggearbejde på ChristiansborgRigsdagsgården med 'den store trappe'. (Fotograf: Anders Hviid)

Stort byggearbejde på Christiansborg

Men først skal arkæologer udføre en forundersøgelse af undergrunden i Rigsdagsgården

Af Dan Bjerring
Christioansborg

I 2024 vil Christiansborg blive ramt af et stort byggeprojekt, der skal skabe nye og bedre rammer for et åbent, tilgængeligt og engagerende folkestyre.

Byggeprojektet omfatter både en omfattende restaurering og omdannelse af Rigsarkivets tidligere bygninger - og planer om en underjordisk besøgsindgang og en underjordisk forbindelse mellem bygningerne i Rigsdagsgården.

Meget støj
Folketinget oplyser over for politikerne og de ansatte, at selvom byggepladsen afskærmes med et hegn, kommer arbejdet til at støje og vil påvirke en række forhold omkring Folketinget. De dage, hvor der er særlig meget støj, vil blive meldt ud i god tid.

Blandt andet bliver bilkørsel i Rigsdagsgården begrænset til redningskøretøjer. Ministerbiler og leverandører henvises til midlertidig afsætning og afhentning foran Finansministeriet eller i Indre Slotsgård via Marmorbroen.

Cyklister og fodgængere kan fortsat cykle og gå igennem Rigsdagsgården.

Udgravninger året ud
Derfor skal der foretages arkæologiske forundersøgelser i stort set hele Rigsdagsgården, som bliver omdannet til byggeplads med skurvogne, udgravninger og jord, hvor arkæologerne fra Københavns Museum vil arbejde i forbindelse med undersøgelserne af undergrunden fra medio marts 2024 og forventeligt året ud.

Christiansborg er den femte bygning på Slotsholmen - tre Christiansborg, Københavns Slot (med Blåtårn) og Absalons Borg - hvor København blevi 1167. Der er derfor store chancer for at finde levn fra fortiden og de bygninger, der tidligere har ligget på stedet.

Under det niværende tredie Christiansborg er der idag adgang til ruinerne fra Absalons Borg og Københavns Slot, mens Christiansborg Ridebane stammer fra det første Christiansborg og Slotskirken fra det andet Christiansborg.   

Forundersøgelserne har til formål at afdække, hvad der ligger i jorden, så der kan tages højde for det i forhold til tid og økonomi i de endelige arkæologiske udgravninger.


3/3 2024