Aktuelle nyheder - Ny- & tilbygning

Nedrivning giver et løft til Hummeltoftevej (Illustration Werk)

Nedrivning giver et løft til Hummeltoftevej

Arbejdet, med at rive den gamle politistation på Hummeltoftevej 14 i Sorgenfri ned, er nu i gang. På grunden skal der opføres en nyfortolkning af et karrébyggeri, men også området får et stort løft

Del artiklen på
MT Højgaard vil frem til midten af april arbejde på at rive bygningen på Hummeltoftevej 14 ned, hvor Lyngby Politistation tidligere havde til huse.

- Vi starter med at rive ned inde i huset og bevæger os udad. Bygningen er blevet forseglet, så støv og skidt ikke flyver ud i nærmiljøet og for at passe på vores medarbejdere, er de iklædt støvdragter og sikkerhedsudstyr, når de udfører arbejdet. Alle bygningsdele bliver skilt i de forskellige materialegrupper, og affaldet bliver sorteret, så mest muligt kan genbruges. Vi bruger hverken dynamit eller bulldozer, men vi kan ikke undgå, at det larmer lidt, siger Bent Schleef Arvidsen, der er projektudviklingschef i MT Højgaard.

Bæredygtigt og fremtidssikret byggeri
Nedrivningsarbejdet forventes at være afsluttet i midten af april 2017. Efterfølgende vil der blive etableret byggepladskontor, og vi vil gå i gang med at grave ud til parkeringskælder. Det endelige byggeri vil stå færdigt i sommeren 2019. Det bliver DGNB-certificeret, hvilket betyder at det er fremtidssikret og mere bæredygtigt, end de lovmæssige krav foreskriver.

I boligerne er der lagt stor fokus på et sundt indeklima med gode og holdbare materialer samt et lavt energiforbrug og varmebehov. Gode dagslysforhold i boligerne er en anden vigtig parameter, der giver social og funktionel værdi, ligesom fleksibilitet er med til at øge anvendelsesmulighederne, så boligerne kan tilpasses de forskellige beboeres behov.
I udearealerne vil der blive indrettet faciliteter til forskellige aldersgrupper, hvilket vil give et livligt gårdrum med plads til masser af sociale aktiviteter.

Et løft til området
Nedrivningen af den forfaldne politistation er startskuddet til en ny udvikling i Sorgenfri, som vil skabe liv, ny handel og værdi for alle i bydelen.

- Det har som bekendt været en lang proces at nå hertil, men nu er vi her, og så er det bare med at glæde sig over, at det både er lykkedes at holde fast i, at bebyggelsen bliver flot i sig selv, og at den giver et tiltrængt kvalitetsløft til hele området. Forhåbentlig bliver den nye bebyggelse et lokomotiv for udviklingen af hele Sorgenfri stationsområde – vi vil i hvert fald holde et vågent øje med hvad der sker med nabogrundene, og understøtte den videre udvikling af området, hvis vi får mulighed for det, siger Torben Dahl, der er projektudviklingsdirektør i MT Højgaard.

Hummeltoftevej vil blive forskønnet med ny beplantning, ny vejbelægning, samt ny belysning, og der vil blive etableret helleanlæg og nye lysreguleringer ved blandt andet motorvejsafkørslen.

Freja ejendomme A/S, der ejede den gamle politistation, har været med under hele udviklingen af projektet og er yderligere involveret i forvandlingen af det gamle plantedirektorat på nabogrunden til 675 nye studie-, ph.d.- og seniorboliger. Det vil give mulighed for at opgradere de trafikale forhold på endnu en strækning af Hummeltoftevej.

- Jhn

Læs mere om Ny- & tilbygning

27/1 2017