Aktuelle nyheder - Ny- & tilbygning

Nye rammer for politiet i Næstved

Nye rammer for politiet i Næstved

Politigården er blevet en arbejdsmiljøvenlig og energieffektiv arbejdsplads efter endt renovering

Del artiklen på

Bygningsstyrelsen har færdiggjort renoveringen af Politigården i Næstved. Nybygning og ombygning er overdraget og taget i brug af Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Nybygningen er på 2.700 m 2 fordelt på to etager. De nye lokaler har en god akustik samt et godt indeklima med bla. tonede ruder som indvendig solafskærmning, ventilationsanlæg med høj genindvending, samt akustiklofter.

Nybygningen er meget energieffektiv og kan leve op til energikravene i det kommende Bygningsreglement 2020. Der er en effektiv styring af temperatur og CO2 i zoner, samt 80 m2 solceller på taget.

Den nye tilbygning rummer politikredsens ledelse, administration og anklagemyndighed. Bygningen har skabt mulighed for at samle afdelinger, der tidligere har holdt til i andre lokaler i Næstved, Vordingborg og Nykøbing Falster.

Der er etableret nye kontorer, lagt nye gulve og udført malerarbejde. Udearealerne er retableret og der er anlagt i alt 130 parkeringspladser til tjenestebiler, -motorcykler og gæsteparkering. En undersøgelsesgarage er ombygget og indrettet med et DNA-rum.

Facaden på politigårdens nye bygning er beplantet med en lang række planter. Planterne er godt på vej op til første sals højde, og forventes næste år næsten at dække bygningen. Når planterne er fuldt udvokset vil blomstringen følge årets gang og danne et flot mønster på bygningens facade.

Sigma Entreprise har realiseret byggeriet som totalentreprenør med Entasis som arkitekt og Oluf Jørgensen som ingeniør. Sweco har været bygherrerådgiver for Bygningsstyrelsen, der som ejer har været bygherre på projektet.

Politidirektør Lene Frank, som selv arbejder i den nye bygning, er glad for de politiets nye faciliteter.

- Vi har fået så meget mere, end jeg oprindeligt turde håbe. Udover at vi nu får samlet administrationen, efterforskningen og anklagemyndigheden under samme tag og har fået et tiltrængt supplement af mødelokaler, så har vi fået en arkitektonisk flot bygning og et interessant løft af vores daglige omgivelser. Hele byggeriet er foregået på bedste vis, og vi har været glade for det gode samarbejde vi har haft med Bygningsstyrelsen og alle de dygtige leverandører til byggeriet.

Projektleder Peer Kvist fra Bygningsstyrelsen er også tilfreds med resultatet.

- Tidsplaner og det samlede budget på ca. 60 mio. kr. er overholdt. I alt har det taget ca. to år at skabe den nye politigård. Der har været et rigtig godt samarbejde mellem Bygningsstyrelsen og alle implicerede parter.. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har været en meget velforberedt og kompetent kunde, som bruger af byggeriet.

- eca

Læs mere om Ny- & tilbygning

18/9 2017