bygma
bygma
scroll
Vil uddanne kommunerne i bæredygtigt byggeri
Byggeriet belaster miljøet i helt særlig grad og har et betydeligt træk på kommunekassen, både når det bliver opført, i driften, og når det skal rives ned.

Vil uddanne kommunerne i bæredygtigt byggeri

Kommuner, der bygger bæredygtigt, kan spare mange penge på driften og hente store gevinster på miljø, indeklima, brugervenlighed og trivsel, når de stiller krav til bæredygtighed i byggeriet

Samfund - miljø - anlæg

Der findes dog ikke en færdig manual til, hvordan man som kommune kan udbyde og gennemføre et bæredygtigt byggeri. Til gengæld er der efterhånden mange gode erfaringer med bæredygtigt byggeri i kommunerne.

Dem vil Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) og Green Building Council Denmark (GBC) med en række endagskurser udbrede til endnu flere, så hver kommune ikke skal starte forfra med opgaven, men i stedet kan bygge videre på andres erfaringer.

Til november udbyder COK og GBC derfor to endagskurser om bæredygtigt byggeri til kommunale bygherrer, der giver en grundig indføring i begreberne livcyklusvurderinger, totaløkonomiske beregninger og redskaber til udbud og krav til bæredygtigt byggeri.

- Med kurserne håber vi, at de kommunale bygherrer kan stille sig på skuldrene af de erfaringer, der allerede er gjort med at bygge bæredygtigt og videreudvikle metoderne, så vi både kan mindske miljøbelastningen og spare på de kommunale budgetter. COK har 50 års erfaring i at uddanne kommunale medarbejdere og GBC har en certificeringsordning, som rummer mange gode metoder. Ved at gå sammen håber vi at kunne være med til at accelerere den grønne omstilling i kommunerne, siger Claus Damgaard, afdelingschef, COK.

Kommunerne stiller krav
De kommunale bygherrer bygger skoler, daginstitutioner, rådhus, idrætshaller og kan med deres store byggevolumen påvirke hele sektoren i mere bæredygtig retning, hvis de stiller krav om bæredygtighed.

Bygninger og byggeri har stor betydning for både mennesker og miljø. Bygningerne står for en stor del af vores samlede CO2-udledning, byggeaffaldet udgør ca. 1/3 af det samlede affald og bygningers indretning og materialevalg har stor betydning for vores trivsel og sundhed. Samtidig har byggeriet en levetid, der langt overgår andre produkter. De beslutninger vi træffer, når vi opfører og renoverer bygninger i dag, kan derfor få betydning for samfundet 50-100 år ind i fremtiden.

- I Roskilde Kommune har vi fokus på FN’s Verdensmål i vores byggeprojekter. DGNB- bæredygtighedscertificering er et effektivt værktøj til at understøtte de verdensmål, vi har fokus på. Vi anvender f.eks. DGNB til at definere det gode indeklima med konkrete kvaliteter, som dokumenteres gennem certificeringsprocessen. Disse erfaringer vil vi rigtig gerne dele med vores kolleger i andre kommuner, og derfor har vi takket ja til at bidrage til COK og Green Building Council Denmarks kursusprogram, siger bygherrerådgiver og bæredygtighedsarkitekt Klaus Kellermann.

Brugeradfærd og bæredygtighed
Bæredygtige bygninger er ikke kun en kvalitet i og for fremtiden. En bæredygtig bygning er også nem at drifte og tilpasse brugernes adfærd. En hjørnesten i bæredygtigt byggeri handler om at vælge materialer, der passer til den brug og det slid, bygningen bliver udsat for, så den kan holde længst muligt. Livscyklusbetragtninger, totaløkonomiske beregninger og afdækning af brugeradfærd er derfor nøgleredskaber i bæredygtigt byggeri.

Men det er ikke en enkel opgave at lave livscyklusbetragtninger, totaløkonomiske beregninger og afdække kommende brugeres adfærd og rutiner.

Green Building Council har udviklet en certificeringsordning, som kan dokumentere de bæredygtige valg. Men mange af de krav, der ligger i ordningen, er også sund fornuft, som mange bygherrer kan have fordel af at benytte. De greb, der ligger i en certificeringsordning kan give et bedre byggeri både i forhold til økonomi, miljø og trivsel.

Og det er det, COK og GBC’s kurser om bæredygtige byggeri handler om.

- Hos GBC oplever vi en stigende interesse fra kommunerne. De ønsker at formulere en ejendomsstrategi, der giver et dokumenteret bidrag til FN’s Verdensmål baseret på livscyklusbetragtninger af byggematerialer og levetidsbetragtninger af bygningen som helhed.

- Implementeringen af en sådan strategi begynder med intern kompetenceopbygning. Vi er overbeviste om, at samarbejdet med COK kan være et væsentligt bidrag til formidling af gode strategi-eksempler til flere kommuner. Således kan vi sammen accelerere den bæredygtige omstilling af vores byggesektor, udtaler Mette Qvist, der er direktør i GBC.

-los


16/8 2019