LCA
LCA
scroll
Ni år var nok De nye regler for opmuring fra stilladser kan downloades gratis på BFA’s hjemmeside.

Ni år var nok

Forhandlingerne har strukket sig ud i, hvad der føles som det uendelige, men nu er der efter ni år endelig givet håndslag på nye regler for opmuring fra stilladser

I et sagsforløb, der helt uden at overdrive kan sammenlignes med Brexit-forhandlingerne, er det langt om længe lykkedes forhandlingsparterne at nå til enighed om reglerne for opmuring fra stilladser.

Briterne kom i mål på seks år, mens det har taget murerne og stilladsbranchen ni år at få en BFA-branchevejledning på plads.

Nu er den her med svar og med klare illustrationer om korrekt opsætning af stilladser ved arbejde med opmuring. Vejledningen beskriver, hvordan man kan reducere det tunge arbejde og de belastende arbejdsstillinger, og den henvender sig til bygherrer, projekterende/rådgivere, virksomheder og ansatte, der udfører opmuringsarbejde.

- Branchevejledningen kan downloades fra BFA’s hjemmeside og har været til gennemsyn hos Arbejdstilsynet. Vi har altså nu en aftale, der følger arbejdsmiljølovgivningen, siger chefkonsulent Anders Svendsen fra Arbejdsmiljø i DI.

Styr på last og bredde
Branchevejledningen gennemgår regler og retningslinjer, som bør følges ved opsætning af stillads til opmuringsarbejde, herunder at stilladser til opmuring minimum skal være lastklasse 4 (300 kg pr m2) for at kunne klare belastningen fra materialer, værktøj, og hjælpemidler mv.

Derudover skal stilladset have en bredde, så arbejdet kan foregå sikkert, ergonomisk korrekt og med plads til både mandskab og materialer samt håndtering af materialer med tekniske hjælpemidler.

Ved opmuring vil det typisk være breddeklasse W21 (2,1-2,4 meter bredde), med mindre helt særlige forhold - som f.eks. udragende eller særlige bygningsdele/konstruktioner - gør, at der skal anvendes en anden, men lige så god løsning.

Breddeklassen kan dog være mindre, hvis materialerne leveres direkte med tekniske hjælpemidler fra terræn, så vandret transport af materialer på stilladset undgås. Det kan bl.a. gøre sig gældende ved lavt byggeri.

Ved opstilling, ændring og nedtagning af murerstilladser, skal fysisk overbelastning ved løft og bæring af stilladsdele undgås. Dette kan ske ved brug af tekniske hjælpemidler til håndtering af stilladsmateriel i terræn og oppe på stilladset samt udskiftning af tungt stilladsmateriel med lettere materiel.

De væsentligste punkter

I kort form anbefales følgende retningslinjer ved brug af stillads til opmuringsarbejde:

- Ved opmuringsarbejde, udkradsning af fuger og pudsearbejde må afstanden mellem stilladsdæk og facade maksimalt være 10 cm fra den færdige mur.

- Det er branchens standard, at vægten på de enkelte stilladsdele må have en brugsvægt på ca. 15 kg. For traller kan dette krav opfyldes ved brug af traller af aluminium, komposit eller lignende.

- Stilladsdele, som eksempelvis anvendes til ladetårne, trappetårne, totalinddækninger og teltoverdækninger, kan have en højere vægt af hensyn til styrke- og stabilitetskrav.

- Hvis et stillads også opstilles til andre formål end opmuring, er det alene de dele, som flyttes i direkte forbindelse med opmuring, som er omfattet af branchestandardens niveau for stilladsdele på ca. 15 kg.

- Opmuringsarbejde er arbejde med mursten, blokke og lignende enten indvendigt eller udvendigt.

Ved arbejde på stilladser og lignende åbne konstruktioner skal der i vinterhalvåret (1/10-31/3) foretages inddækninger i det omfang, det er muligt og rimeligt.

-dc

15/6 2023