LCA
LCA
scroll
Uddanner landets ni første faglærte diamantskærereDe ni faglærte diamantskærere kommer med forskellige baggrunde og fra forskellige firmaer, og har derfor kunne trække på hinandens erfaringer i løbet af uddannelsen.

Uddanner landets ni første faglærte diamantskærere

Danmarks første faglærte diamantskærere har fået overrakt deres uddannelsesbeviser på Learnmark Efteruddannelse i Horsens. Uddannelsen består af ca. 100 undervisningsdage med både praktik og teori på skemaet

Ni medarbejdere fra diamantskære- og borefirmaer i hele landet har det seneste halvandet år fået slebet deres viden om sikkerhed, bygge- og anlægskonstruktioner og affaldshåndtering til. De har taget en AMU-kontraktuddannelse på Learnmark Efteruddannelse og kan nu kalde sig faglærte diamantskærere.

Det fik de bevis på, da de fredag den 20. august 2021 blev fejret ved en festlig afslutningsdag sammen med holdkammerater, familie, mestre og undervisere.

De fleste deltagere har flere års praktisk erfaring fra diamantskære- og borebranchen, hvor de har boret og skåret huller i beton og mursten til f.eks. ventilations- og brandskakter, nye vinduer eller porte. Efter omkring 100 undervisningsdage fordelt over hele uddannelsens varighed har de nu også den nødvendige teoretiske baggrund til at udføre deres arbejde mere sikkert og mere effektivt.

Trækker på praktisk erfaring i teoriundervisning
Jakob Jensen, underviser på diamantskæreruddannelsen, synes, det er en fordel, at diamantskæreruddannelsen er en vekseluddannelse, der skifter mellem praktisk arbejde i virksomheden og teoretisk arbejde på skolen.

- Deltagerne har flere års erfaring fra branchen, og den kan de trække på i den teoretiske undervisning. De kan også trække på hinandens erfaringer, fordi de kommer fra mange forskellige virksomheder. Jeg håber, at flere virksomheder kan se fordelen i, at deres medarbejdere efter dette uddannelsesforløb kan bidrage positivt til et mere sikkert arbejdsmiljø, fortæller Jakob Jensen.

Indholdet på diamantskæreruddannelsen er sammensat i samarbejde med diamantskærersektionen under Dansk Byggeri og Learnmark Efteruddannelse. Uddannelsen er opbygget af forskellige AMU-kurser, som afvikles i 10 moduler a 10 dages varighed. Deltagerne får i forløbet blandt andet gaffeltruck- og teleskoplæssercertifikat og obligatorisk kursus i rulle-bukkestillads.

Obligatoriske certifikater giver større fleksibilitet
Søren Bach arbejder hos Enemærke og Petersen i Aalborg. Han er 52 år gammel og har arbejdet i firmaet i to år. Umiddelbart efter han blev ansat, fik han tilbudt at deltage i diamantskæreruddannelsen, og det takkede han ja til uden at tøve.

Han er oprindeligt udlært klejnsmed og skibsbygger og har i mange år været selvstændig cykelsmed, og da han ønskede et brancheskifte blev det til skære- og borebranchen.

- Det er et fedt job. Jeg arbejder mange forskellige steder på en dag, jeg gør folk glade, fordi jeg har løst en opgave for dem. Det er selvstændigt arbejde, og nu hvor jeg har fået f.eks. truck- og teleskoplæssercertifikat, kan jeg løse mange flere opgaver i firmaet – der er ikke noget, som mester ikke kan sende mig ud til, siger Søren Bach, der inden kurset ikke havde gået i skole, siden han gik ud af 9. klasse.

Fokus på sikkerhed i arbejdet
Et kursus i redning i højder var især en øjenåbner for Søren Bach og hans holdkammerater.

- Her gik det virkelig op for mig, hvor farligt det er at arbejde i højden, og hvor vigtigt det er at bruge det rigtige sikkerhedsudstyr. I løbet af uddannelsen er det i det hele taget blevet tydeligt for mig, hvor mange love og regler der er i forhold til det, vi arbejder med, understreger han.

Deltagerne har også været på en del virksomhedsbesøg, som er relevante for diamantskærerne. De har blandt andet hørt om betonfremstilling og besøgt en større byggeplads i Århus.

Vigtig viden om håndtering af farlige stoffer
En af Søren Bachs holdkammerater er Steen Braarup. Han er 38 år og er oprindeligt uddannet salgsassistent i Jysk. Efter mange forskellige ansættelser i mange forskellige brancher blev han ansat som ufaglært diamantskærer hos Dansk Dia-Bor i Vejle – og nu kan han kalde sig faglært diamantskærer.

- Jeg elsker udfordringer og kan godt lide at lære nyt. På uddannelsen har vi lært meget om sikkerhed og de materialer, vi kan møde i vores arbejde. Vi har også fået god viden om farlige stoffer, og hvordan vi skal omgås dem. Det har jeg tidligere ikke været så opmærksom på, men det vil jeg bestemt være fremover, fortæller Steen Braarup.

Det næste hold på diamantskæreruddannelsen starter den 4. oktober på Learnmark Efteruddannelse i Horsens, der er eneudbyder af uddannelsen.

-los


23/8 2021
 • Fra energiforvirring til energirenovering

  Fra energiforvirring til energirenovering

  byggeri ›70 procent af de danske husejere har ikke foretaget energiforbedringer af deres bolig det seneste år. For knap halvdelen skyldes det manglende økonomi
 • Opretter spritny bæredygtighedafdeling

  Opretter spritny bæredygtighedafdeling

  vaegge ›Troldtekt vil accelerere sit bæredygtighedsarbejde og tage næste skridt mod cirkulære produkter ved at oprette en ny bæredygtighedsafdeling. To nye medarbejdere er allerede hentet til afdelingen
 • Ecophon lancerer ny produktserie med et lavere CO2-aftryk

  Ecophon lancerer ny produktserie med et lavere CO2-aftryk

  indeklima ›SPONSORERET INDHOLD: Via indførelse af biogas i produktionen har Ecophon udviklet en ny serie klasse-A absorbenter med funktionelle egenskaber og lav udledning – som en del af målsætningen om at være første producent af klimaneutrale akustikløsninger
 • Saint-Gobain Gyproc i Kalundborg lukker

  Saint-Gobain Gyproc i Kalundborg lukker

  vaegge ›Gyproc skal fremadrettet drives som salgs- og logistikorganisation i Danmark. Både leverancer, serviceniveau og ydelser til den danske byggebranche vil fortsætte uændret, men baseret på produktion i nabolandene
 • Tømrerlærlinge får nu halm og hamp på skoleskemaet

  Tømrerlærlinge får nu halm og hamp på skoleskemaet

  trae ›Forskere skal over de næste tre år undervise tømrerlærlinge i at bruge biogene materialer som tang, siv, halm og hamp. Formålet er blandt andet at udvikle en ny type ydervæg, der har et lavere klimaaftryk end ved brug af beton
 • Midtjysk akustikspecialist overtager sydjysk kollega

  Midtjysk akustikspecialist overtager sydjysk kollega

  vaegge ›Padborgske Sydjysk Akustik, der har leveret løsninger til loftbranchen i mere end 25 år, er blevet købt af Forzes fra Skive. Den afgående direktør bliver ny Key Account Manager i den nye forretningskonstellation
 • Væglimproducent nytænker sine spande: Vil skåne forbrugeren og miljøet

  Væglimproducent nytænker sine spande: Vil skåne forbrugeren og miljøet

  vaegge ›Spandene er designet med en større skvulpekant, som mindsker risikoen for spild. Samtidig er de blevet tættere og nemmere at åbne og lukke
 • Pas på med at efterisolere uden at montere dampspærre

  Pas på med at efterisolere uden at montere dampspærre

  isolering ›I nogle tilfælde fører efterisolering uden etablering af dampspærre til fugtproblemer som f.eks. skimmelsvampevækst på træmaterialer og undertage i tagrummet