oktoberfest i fog
oktoberfest i fog
oktoberfest i fog

Aktuelle nyheder om byggebranchen - PCB & Miljøgifte

 • Fundering på giftgrund

  Fundering på giftgrund

  Samtlige Aarsleffs medarbejdere skal have dragter og masker på og skal igennem et sikkerhedstjek, inden de kommer ind på den særlige opgave, entreprenørfirmaet løser på Vesterbro i København
 • Kommuner svigter miljøkontrol

  Kommuner svigter miljøkontrol

  Der bliver dagligt kørt tonsvis af gammelt affald med miljøfarlige stoffer på stort set alle genbrugspladser i landet, mener miljøchef Knud Magnussen, Søndergaard Nedrivning A/S
 • Affald giver panderynker

  Affald giver panderynker

  Kravene til byggeaffald er de seneste år blevet øget i takt med, at der er kommet mere viden til området. Men ifølge tømrermestrene i Dansk Byggeri er regningen ikke fair fordelt
 • Nedbrydning i børnehøjde i Odder

  Nedbrydning i børnehøjde i Odder

  I Kingos showroom kan eleverne på Skovbakkeskolen bl.a. se en video, som viser, hvordan nedbrydningen af deres skole foregår. MT Højgaard står for byggeriet af ny skole
 • Håndtering af farligt affald kræver frisk viden

  Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den danske byggebranche er bedst til at genanvende affald. Derfor skal der være fokus på den korrekte håndtering af affald, mener Dansk Byggeri
 • Omgang med asbest kræver omtanke

  Omgang med asbest kræver omtanke

  Træsektionen under Dansk Byggeri har lavet en lille film, der kort fortæller om asbest og forklarer, hvad man skal være opmærksom på, når man som håndværker støder på materialet i sit arbejde
 • Fradrag til oprensning

  Fradrag til oprensning

  Forureningsramte boligejere får økonomisk hjælp Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen giver nu en håndsrækning til de boligejere, der står på ventelisten til at få renset deres forurenede grund
 • Nedbrydere og miljøaktører i fælles forening

  Dansk Byggeri er blevet en ”forening” mindre, men har fået en ny stærk stemme indenfor nedrivning og miljøsanering ved navn Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionen
 • Droner afslører lossepladsgas

  Droner afslører lossepladsgas

  Teknologien bag bekæmpelsen af lossepladsgas udvikler sig konstant. Droner kan finde udslip fra luften og forbedre og forenkle målingerne væsentligt, viser et ph.d.samarbejde mellem Niras og DTU
 • Byggeriet får nu sit videncenter for miljøfarlige stoffer

  Byggeriet får nu sit videncenter for miljøfarlige stoffer

  Det er lykkes Dansk Byggeri at rejse midler til et kommende videncenter for håndtering og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. Blandt bidragsyderne er Miljø- og Fødevareministeriet med to millioner kroner
 • Pas på bly i malingen

  Før i tiden var det populært at bruge maling som indeholdt bly. Men pas på ved afslibning, for støvet fra den blyholdige maling er sundhedsskadeligt
 • Forurenet jord bliver til skibakke i Sønderjylland

  Forurenet jord bliver til skibakke i Sønderjylland

  Miljøvirksomheden Mijodan forvandler gammel losseplads til rekreativt område og sparer bunker af CO2 ved at slutdeponere på stedet
 • Nye milljøvejledninger er på trapperne

  Dansk Asbestforening genudgiver nu byggebranchens vejledninger til håndtering af miljøgifte som PCB, bly og asbest. Den første vejledning udkommer i december
 • Mursten bliver genbrugt i skole

  Mursten bliver genbrugt i skole

  Genanvendelsesprojekt på Bispebjerg skal munde ud i en erfaringsopsamling i samarbejde med Københavns Kommune og Teknologisk Institut. Sweco Danmark binder trådene sammen
 • Rensningsanlæg døjer med mikroplast

  En ny dansk undersøgelse fra Miljøstyrelsen vurderer, at hovedkilderne til mikroplast i Danmark er bildæk, maling, sko, vejstriber og tøj, og det ender på rensningsanlæggene
 • Kemisk bombe under mange boligkøbere

  Boligkøbere, der ikke sikrer sig mod forekomster af PCB og andre miljøfarlige stoffer udsætter sig for en meget stor risiko, både sundhedsmæssigt og økonomisk
 • Miljøfirma skærper grøn profil

  Miljøfirma skærper grøn profil

  Dansk Miljø Analyse opruster i kampen for et grønnere miljø. Det sker med ansættelsen af ny markeds- og udviklingschef med erfaringer fra entreprenenør- og videnbranchen
 • Guide til tagrenovering med asbestmistanke

  Dansk Byggeri har sammen med 3F skrevet en vejledning, hvor regler og arbejdsmetoder ved tagrenoveringer med asbestmistanke er beskrevet på en let tilgængelig måde
 • PCB er stadig et problem i skoler og bygninger

  PCB er stadig et problem i skoler og bygninger

  Særligt efter at skolereformen trådte i kraft sidste år, er indeklima på skolerne ifølge Alectias kemieksperter blevet mere afgørende for børn og unges velbefindende. Skadelig bygningskemi og PCB kommer stadig op på overfladen
 • Byggeaffald volder boligejere problemer

  Dansk Byggeri får flere gange om ugen opkald fra boligejere, der ikke ved, om der er miljøfarlige stoffer i deres bolig, og hvad de skal gøre med byggeaffaldet

Mest læste


Seneste nyheder