Aktuelle nyheder - Biler til byggebranchen

Bilen vil give mere mobilitet i fremtiden

Bilen vil give mere mobilitet i fremtiden

Ny rapport, der fremlægges i dag, konkluderer bl.a., at biler vil skabe bedre mobilitet, og at effektiv kollektiv transport ind og ud af byerne bliver vigtigere end i dag

Del artiklen på

I juni sidste år nedsatte transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen en gruppe af uafhængige eksperter, der blev bedt om at belyse, hvordan samfundsudviklingen, nye forretningsmodeller og ny teknologi på tværs af transportformer vil påvirke de transportpolitiske beslutninger i de kommende år.

I dag fremlægger ekspertgruppen Mobilitet for fremtiden deres rapport på en konference, som ministeriet afholder i Tivoli Hotel & Congres Center.

- På transportområdet træffer vi svære beslutninger om dyre investeringer, som rækker langt ud i fremtiden. Derfor glæder jeg mig over, at vi med ekspertgruppens arbejde har fået et samlet overblik over udviklingen og konsekvenserne for transportpolitikken. Jeg glæder mig især til den politiske diskussion om, hvordan vi i praksis griber mulighederne og håndterer de udfordringer, som ekspertgruppen har peget på, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Større mobilitet med og uden bil
Ekspertgruppen har bl.a. vurderet, hvordan og ikke mindst med hvilken hastighed automatisering af biler vil blive udbredt for henholdsvis private biler, taxier, busser og lastbiler. Dermed gives et samlet indblik i, hvornår de nye teknologier sammen med nye forretningsmodeller baseret på bl.a. app's for alvor kommer til at levere øget mobilitet til store grupper i befolkningen.

Eksempelvis kan flere familier i byerne få dækket deres behov for transport helt uden, at de behøver at eje en bil. Det skyldes, at fremtidens førerløse taxier, delebiler og den kollektive transport tilsammen kan levere et højt serviceniveau i byerne. Til gengæld vil næsten alle andre befolkningsgrupper opleve, at fremtidens biler bliver endnu bedre til at dække det daglige behov for mobilitet.

Førerstøttesystemer, som er på vej, betyder ydermere, at føreren på store dele af motorvejsnettet kan bruge tiden på andre opgaver i stedet for at styre bilen. Mange vil vælge bilen frem for bus eller tog, når føreren selv kan bestemmer over sin tid i bilen.

- I takt med, at private biler i første omgang bliver selvstyrende, vil de udgøre et endnu bedre tilbud for bilisterne. Og når bilerne også kan køre førerløst, bliver det et nyt tilbud om mobilitet for mange, som i dag ikke har bil eller ikke kan køre selv. Jeg synes, det er en spændende udvikling, som vi skal tage positivt imod, siger transport-, bygnings- og boligministeren.

Velfærdsgevinst og krav til infrastruktur
Ekspertgruppen peger på, at selvkørende biler vil forstærke trafikvæksten på især motorvejene. Selvom fremtidens biler bedre kan udnytte vejens kapacitet, vil hverken delebiler eller automatiseringen af bilerne mindske trængselsproblemerne, som især skyldes øget velstand, befolkningsvækst og urbanisering.

- En stigning i biltrafikken som følge af, at bilerne giver højere mobilitet for en stor gruppe mennesker i vores samfund, er en klar velfærdsgevinst. Men det er klart, at stigende trængsel vil stille krav til fremtidens vejinfrastruktur, siger Ole Birk Olesen.

Efterhånden som bilernes energiforbrug omstilles til vedvarende energiformer, vil også togets konkurrencefordele mere entydigt blive høj fart og deres evne til at flytte mange mennesker på begrænset plads. Det vil i praksis sige pendling ind og ud af de største byer, hvor fremkommeligheden på vejnettet er lav. Desuden vil direkte fjerntogsforbindelser mellem de største byer i landet fortsat være attraktiv, hvis farten er høj, og toget ikke skal stoppe for tit.

Andre steder vil den kollektive transport i højere grad blive tilpasset det faktiske behov. Borgerne i disse områder skal på længere sigt forvente en ny form for kollektiv transport, der involverer små førerløse busser og taxier.

Ekspertgruppen består af:
- Formand: Transportforsker Niels Buus Kristensen, cand.polit. og ph.d. fra Københavns Universitet.
- Anette Enemark, civ.ing. med speciale i fysisk planlægning fra Aalborg Universitet og fagjournalist fra Aarhus Journalisthøjskole. I dag er hun Mobilitetschef i Movia.
- Maria Wass-Danielsen, civilingeniør fra DTU og partner i rådgivervirksomheden Urban Creators.
- Katinka Hauxner, cand.scient.pol., bystrategisk rådgiver og indehaver af rådgivningsvirksomheden Hauxner.
- Mogens Fosgerau, professor ved DTU.
- Otto Anker Nielsen, professor, civilingeniør og ph.d. fra DTU.
- Søren Riis, dr. fil og ph.d. fra Albert-Ludwigs-Universität, Tyskland, lektor i teknologi- og videnskabsfilosofi (Roskilde Universitet), co-founder af GoMore, leder af forskergruppen SAiNTog associeret partner ved Instituttet for Fremtidsforskning.

-kj

Læs mere om Biler til byggebranchen

13/3 2018
LadestandereLej en værktøjsvognVarebilerTilføj dit firma her.
Send en mail.