Aktuelle nyheder - Brændeovne

Gamle brændeovne skal udskiftes fra nytår

Gamle brændeovne skal udskiftes fra nytår

Det gælder dog kun ind til videre ved ejerskifte. Miljøminister Lea Wermelin har indhentet høringssvar vedrørende lovforslaget om pligt til at udskifte eller nedlægge visse brændeovne ved ejerskifte af fast ejendom.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Lovforslaget blev på den baggrund fremsat fremsættes 8. oktober og har ifølge ministeren som formål ’at forbedre luftkvaliteten og begrænse partikelforureningen fra fyringsanlæg i Danmark’:

- Hvert år dør mange danskere for tidligt som følge af luftforurening, og brændefyring er den største kilde til partikelforurening herhjemme. Konkret gennemføres der en indsats over for de ældre brændeovne og pejseindsatse. Der vil således i bekendtgørelse indføres krav om, at brændeovne og pejseindsatse, som er produceret før 1. januar 2003, skal udskiftes ved ejerskifte af fast ejendom. Alternativt kan ildstedet nedlægges, oplyser miljøministeren.


Administrative tvangsbøder
For at sikre en ’effektiv håndhævelse’ af loven kan der administrativt udstedes tvangsbøder. Der er desuden i lovforslagets bemærkninger præciseret en mulighed for, at montering af effektive partikelfiltre på sigt kan indføres som alternativ til udskiftning.

Lovforslaget forventes at træde i kraft 1. januar 2021

Læs mere om Brændeovne

9/10 2020