Aktuelle nyheder - Brændeovne

Miljøminister får hals- og håndsret over brændeovne

Miljøminister får hals- og håndsret over brændeovne

Ministeren får bemyndigelse til uden om Folketinget at skærpe det fastsatte alderskrav for udskiftning af brændeovne eller fastsætte et partikeludledningskrav

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

I en kommentar til et høringssvar fra Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne (DAPO) skriver miljøminister Lea Wermelin blandt andet, at DAPO - ’ikke mindst fordi vi sikrer en hurtigere udfasning af gammel teknologi’ - overordnet støtter lovforslaget.

DAPO har dog, ligesom mange andre aktører og politikere, betænkeligheder ved udstyre miljøministeren med bemyndigelse til at lade lovgivningen omfatte flere typer af fyringsanlæg, skærpe det fastsatte alderskrav eller fastsætte et partikeludledningskrav.

Det frygtes, at det kan bruges til uden om Folketinget at skærpe lovgivningen markant.

Minister får vidtgående beføjelser
Men ministeren peger på, at bemyndigelsen kun kan tages i brug, hvis ’det findes nødvendigt af miljø- og sundhedsmæssige hensyn eller nuværende eller fremtidige EU- eller internationale forpligtigelser’.

Det fremgår ikke, hvem der skal afgøre, om sådanne forhold foreligger, og de udstyrer dermed miljøministeren med MEGET vidtgående beføjelser.

Samtidig understreger Lea Wermelin, at et udkast til bekendtgørelse bliver sendt i offentlig høring.

I forhold til DAPOs overvejelser om klageadgang, har Miljøministeriet i forbindelse med høringen af lovforslaget vurderet, at ’Miljøstyrelsen har den faglige kompetence’:

- Miljøstyrelsen vil træffe afgørelse på baggrund af blandt andet indsendt dokumentation og vurdering fra fagfolk, eksempelvis skorstensfejere, lyder det fra ministeren.

DAPO vil skærpe skæringsdato
Hun er i øvrigt glad for, at DAPO kommer med oplæg til at forbedre luftkvaliteten og reducere partikelforureningen, herunder et forslag om at skærpe skæringsåret i ejerskifteordningen til 2008, fremme af teknologiske løsninger og kommunernes håndhævelse af gældende regler:

- I forhold til ønsket om at relatere forureningen fra brændeovne til den samlede forurening, vurderer Aarhus Universitet, at al luftforurening er årsag til mange sygdomstilfælde og cirka 4.200 for tidlige dødsfald årligt i Danmark. Heraf er cirka 1.200 dødsfald koblet til danske forureningskilder. Af de 1.200 for tidlige dødsfald årligt som følge af danske kilder til partikelemissioner anslås brændefyring at udgøre cirka halvdelen, heraf brændeovne den største andel, slutter miljøminister Lea Wermelin.

Læs mere om Brændeovne

25/11 2020