scroll
Miljøstyrelsen alene vide i forslag om brændeovne

Miljøstyrelsen alene vide i forslag om brændeovne

Lovforslaget om pligt til at udskifte gamle brændeovne ved ejerskifte er nu klar til at blive behandlet i Folketinget

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Det længe ventede forslag om at der er pligt til at udskifte gamle brændeovne med nye – eller sløjfe de gamle – ved ejerskifte, er efter, at partierne har afgivet deres betænkningsbidrag klar til at blive vedtaget i Folketinget.

Enhedslisten har stillet et ændringsforslag, der dog på forhånd er afvist af et flertal, hvor formålet er at ændre årstallet for kravene om udskiftning eller skrotning af brændeovne fra 2003 til 2008.

Enhedslisten mener, at det rent administrativt vil være en enklere model, idet alle brændeovne installeret efter den 1. juli 2008 skal have en såkaldt prøvningsattest, der dokumenterer anlæggets partikelemissioner.

Langt til målet i 2030
Enhedslistens medlemmer peger videre på, at det fremsatte lovforslag ’kun antages at kunne medføre partikel reduktioner på 400 tons i 2030’. Det er ifølge Enhedslisten for lidt, når der skal reduceres med 2.900 t partikler inden 2030 for at leve op til NEC-direktivet:

- Derfor er det nødvendigt, at der arbejdes videre med at reducere partikelforurening. Især i tæt bebyggede områder med fjernvarme bør det sikres, at brændeovne udfases af hensyn til folkesundheden. Når det vurderes, at 4.200 danskere årligt dør for tidligt af luftforurening, og at danske forureningskilder er årsag til 1.200 af disse dødsfald, bør der i disse coronatider være forståelse for, at der hurtigt skal besluttes andre initiativer for at reducere partikelforureningen, noterer Enhedslisten i deres betænkningsbidrag.

Skaber økonomisk ulighed
Venstre og De Konservative mener, at man skal bekæmpe partikelforurening fra de ældste brændeovne, som er dem med den højeste udledning:

- Men det er vigtigt, at man imødekommer den økonomiske ulighed, der risikerer at opstå som følge af lovforslaget, mellem købere af dyrere huse, typisk i de større byer, og købere af billigere huse i yderområder. Udgiften til udskiftning af en gammel brændeovn ved ejerskifte vil være den samme, uanset om huset ved salg koster 10 millioner kroner eller 0,5 millioner kroner, hvorimod den økonomiske købekraft til selve udskiftningen formentlig ikke vil være den samme for de forskellige huskøbere, forklarer de to partier.

En måde at undgå en skævvridning i forhold til landdistrikterne kunne ifølge de to partier være at indføre en pulje, hvor danskerne kan søge om tilskud til skrotningen af deres gamle brændeovn:

- Regeringens forslag har den rette intention, men Venstre og Det Konservative Folkeparti ser hellere, at forslaget skal motiveres med gulerod frem for pisk, lyder budskabet.

Betydelige ubalancer på boligmarkedet
Dansk Folkeparti vil stemme mod forslaget, da det vil føre til ’betydelige ubalancer i boligmarkedet’:

- Til en bolig til otte millioner kroner vil der være de samme udgifter som til en bolig til en halv million kroner. Der er ingen tvivl om, at det rammer provinsen særlig hårdt. På nuværende tidspunkt koster det cirka 60.000 kroner at sælge en bolig med de regler, som er vedtaget i Folketinget. Dette beløb stiger markant med vedtagelse af dette forslag. Dansk Folkeparti ønsker, at partikelforureningen fra brændeovne begrænses. Derfor har Dansk Folkeparti i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2021 foreslået, at der oprettes en skrotningsordning for netop brændeovne, skriver DF i betænkningsbidraget.

Afviser klagemulighed
Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne (DAPO) opfordrer til, at der skal være klagemulighed over Miljøstyrelsens afgørelser. Men det afvises af Miljø- og Fødevareministeriet:

- Miljø- og Fødevareministeriet har overvejet klageadgangen, men finder, at Miljøstyrelsen er den faglig kompetente, og at afgørelser bliver truffet på baggrund af blandt andet indsendt dokumentation og vurdering fra fagfolk, for eksempel skorstensfejere. Ved uenighed i afgørelsen kan denne altid påklages til domstolene...

70 procent mindre forurening end i 2005
DAPO består af de 12 danske producenter af brændeovne, underleverandører og forhandlernes brancheforening.

Ifølge DAPO udgør eksporten 85 procent af produktionen, primært til markeder i EU, og en konstant udvikling af forbrændingsteknologien har gjort danske brændeovne til de mest miljøvenlige på det globale marked:

- I dag udleder en ny brændeovn 70 procent færre partikler end en ny ovn gjorde i 2005, forklarede de i et foretræde for Miljøudvalget.

30/11 2020