Aktuelle nyheder - Brændeovne

Skrotningsordning af brændeovne virkedeBrændeoven er indbegrebet af hygge i tusinder af danske hjem, og så bidrager de også til varmeforsyningen

Skrotningsordning af brændeovne virkede

En evaluering af skrotningsordningen for brændeovne viser, at det faktisk har været en gigantisk succes.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg'

Ikke færre end 19.895 brændeovne er skrottet og da cirka 70 procent af partikelforureningen fra danske kilder kommer fra brændefyring i brændeovne, pejseindsatser og kedler.

Det er noget, der batter, idet nye brændeovne udleder i gennemsnit 60-80 procent færre partikler end en gammel brændeovn fra før 2005, ligesom de har væsentligt bedre virkningsgrad - de udnytter brændet bedre.

Emissionskrav
Brændeovnsbekendtgørelsen har siden 2008 indeholdt emissionskrav til nye brændeovne og
blev senest skærpet i 2017, så nye brændeovne i dag maksimalt må udlede 4 gram partikler pr. kg træ - mod 10 gram i 2008.

Der stilles ikke krav til ældre brændeovne, men det er ikke tilladt at tilslutte en ældre brændeovn på ny, hvis den ikke lever op til brændeovnsbekendtgørelsens krav.

I 2020 træder EU-regulering i kraft for brændekedler og i 2022 træder EU-regulering for
nye brændeovne i kraft, som er på niveau med de nuværende danske grænseværdier.

Skrotningsattest
Skrotningsordningen i 2015-2016 havde til formål at øge udskiftningen af ældre brændeovne, da ældre brændeovne fra før 1990 i gennemsnit udleder fem gange så mange partikler som en ny ovn.

Med skrotningsordningen var det muligt at få 2.000 kroner i skattefrit tilskud, hvis man skrottede sin gamle brændeovn fra 1990 eller før og havde en gyldig skrotningsattest udarbejdet af en skorstensfejer.

Ordningen omfattede hele landet, da brændeovne især er udbredt i parcelhus- og sommerhusområder og i mindre grad i etageejendomme i byerne.

45 millioner kroner brugt
Der var afsat 45 millioner kroner til ordningen, som blev afsluttet i december 2016, da alle midlerne var opbrugt:

- Skrotningsordningen kan betragtes som den hidtil mest effektfulde indsats for at accelerere udskiftningen af ældre brændeovne, idet den medførte, at lige over 20.000 af de ældste og mest forurenende ovne blev skrottet, hedder det i evalueringen fra Miljøministeriet.

Skorstensfejerlauget har over for Miljøstyrelsen oplyst, at det ifølge deres oplysninger var op mod 90 procent af tilskudsmodtagerne, der valgte at skifte til en ny brændeovn, mens godt 10 procent valgte helt at skrotte deres ildsted.

10.000 flere solgte brændeovne
- Det er uvist, hvor mange ovne fra 1990 eller før, der alligevel ville være blevet udskiftet i
det år, hvor ordningen løb, som led i den ’naturlige’ udskiftning – det såkaldte ’dødsvægtstab’.
De Danske Brændeovnsproducenter (DAPO) har oplyst, at der i ordningens levetid blev solgt cirka 10.000 flere brændeovne end normalt.

Miljøstyrelsen vurderer på den baggrund, at mindst halvdelen af de 20.000 støttede skrotninger har været ekstra ud over den naturlige udskiftning.

Fordelt over hele landet
En anden effekt var den meget omfattende omtale af ordningen, både på sociale medier og
i traditionelle medier, om de miljømæssige og privatøkonomiske fordele ved at skifte til en ny brændeovn:

- Dette understøttede ønsket om at accelerere udskiftningen af gamle brændeovne ud over ordningens levetid, hedder det i evalueringen.

Miljøstyrelsen har i øvrigt fået udarbejdet en oversigt over fordelingen af skrotninger i de enkelte landsdele, som viser, at skrotningsordningen er blevet brugt af borgere i hele landet.


1 Region Midtjylland 5381
2 Region Hovedstaden 4679
3 Region Syddanmark 4433
4 Region Sjælland 3121
5 Region Nordjylland 2281

Læs mere om Brændeovne

21/3 2018