Aktuelle nyheder - Brændeovne

Svært at indføre afgifter på brændeovne

Svært at indføre afgifter på brændeovne

Der er stigende fokus i Folketinget på forureningen med partikler fra brændeovne, og der tegner sig mere og mere et flertal for indgreb mod brændeovnene.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Senest har det radikale folketingsmedlem, Zenia Stampe, i forbindelse med behandlingen af lovforslaget om pligt til udskiftning eller nedlæggelse af brændeovne ved ejerskifte af fast ejendom bedt miljøminister Lea Wermelin beregne, hvad det giver i statsprovenu på en række områder at indføre en brændeovnsafgift indenfor bymæssig bebyggelse.

Hun nævner selv afgifter på 1.000 kroner. for brændeovne nyere end 2005 og på 2.000 kroner for brændeovne ældre end 2005. Hun vil også vide, hvad effekterne vil være, hvis afgiften var dobbelt så høj.

Ikke et afgiftsgrundlag
Miljøministeren slår fast, at der er cirka 700.000 brændeovne og pejseindsatse i Danmark, og at skadesomkostningerne varierer markant mellem ovnene i forhold til alder, placering - herunder landzone eller byzone, brændselstype og fyringsvaner:

- Også nye brændeovne indebærer partikeludledninger i betydeligt omfang. Der findes ikke i dag et afgiftsgrundlag, hvorefter brændeovne kan beskattes. De nuværende oplysninger om brændeovne i BBR-registeret vurderes at være mangelfulde. Der vil derfor formentlig enten skulle ske en opdatering af BBR-registeret omkring eksisterende brændeovne eller udvikling af et nyt register, oplyser ministeren.

95 procent af brændeovne er registreret
Århus Universitet har i 2017 på baggrund af data fra Skorstensfejerlauget udarbejdet et register over landets brændeovne, som indeholder cirka 95 procent af landets brændeovne på adresseniveau:

- Et sikkert register vil kræve, at en uvildig tredjepart, for eksempel en skorstensfejer, vil skulle kontrollere rigtigheden af registreringerne. Det anslås at ville tage mindst to år at udvikle et tilstrækkeligt register, der løbende skulle opdateres, oplyser Lea Wermelin.

Bruger brændeovnen mere ved afgift
En årlig styk-afgift pr. brændeovn forventes at medføre, at en del borgere vil nedlægge deres brændeovn med en positiv miljøeffekt til følge og vil forventeligt have en afledt effekt på forbrug/installation af brændeovne i eksempelvis nybyggeri, hvor man kan forventes i højere grad at søge alternativer til opvarmning:

- Den kan dog også give et incitament til at bruge brændeovnen, når afgiften er betalt, påpeger miljøministeren.

Hun understreger, at samlet set er det uklart, om de sundheds- og provenumæssige gevinster står mål de administrative omkostninger for staten ved udvikling af afgiftsgrundlag, administration og kontrol.

Brændeovne koster 600 dødsfald årligt
En nyere opgørelse fra Aarhus Universitet (DCE) af skadesomkostningerne ved luftforurening fra brændefyring viser ifølge miljøministeren, at de årlige skadesomkostninger udgør 6,8 milliarder kroner om året, og at luftforurening er årsag til cirka 4.200 for tidlige dødsfald årligt i Danmark.

Af de 1.200 for tidlige dødsfald årligt som følge af danske kilder til partikelemissioner anslås brændefyring at udgøre cirka halvdelen, heraf brændeovne den største andel.

Læs mere om Brændeovne

19/11 2020