LCA
LCA
scroll
Teknologisk løsning på forurening fra brændeovne

Teknologisk løsning på forurening fra brændeovne

Der er fortsat store diskussioner om forureningen fra brændeovne, hvoraf især de ældre brændeovne er et problem

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Det har fået virksomheden Exodraft , der har egne salgskontorer i fem lande og handler globalt på 40 markeder, til at henvende sig til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg for at pege på en teknologisk løsning af problemet med brændeovnsforurening.

I et foretræde for udvalget præsenterede virksomhedens CEO, Anders Haugaard, Exodrafts ESP partikelfilter. Partikelfilteret er designet til at fjerne 95 procent af de farlige partikler fra brændeovne og pejse, og det er ifølge Exodraft nemt at installere på eksisterende ovne og skorstene.

Flest i Østeuropa
Ifølge Anders Haugaard er der i EU 117 millioner brændeovne, træ og pillefyr, hvoraf næsten to trediedele findes i Østeuropa. Og så peghede han på, at omkring 75 procent af den samlede partikelforurening i Danmark stammer fra de omkringliggende EU-lande:

- Lige nu kører en proces i EU, hvor vi har brug for jeres opbakning. EU-Kommissionen har fremsat nye bindende mål for luftkvalitet med Ambient Air Quality Directive i sin Zero Pollution Action Plan. Loven bliver behandlet i EU-Parlamentet i øjeblikket og forventes at blive taget op til forhandling blandt medlemslande i Rådet snarest, forklarede Anders Haugaard.

Både dansk og EU niveau
Løsningen på dilemmaet mellem energisikkerhed og folkesundhed skal ifølge Exodraft findes på både dansk og europæisk niveau.
For at bekæmpe luftforurening foreslår de:

- Eksisterende, teknologiske løsninger bør fremhæves som løsning på luftforurening i det kommende Luftkvalitetsdirektiv og indtænkes i implementeringen i Danmark.

- Finansiering til den grønne omstilling bør inkludere teknologiske opgraderinger til eksisterende energikilder, fordi det er billigere, nemmere og mere bæredygtigt end at skifte energikilde helt.

- Standarderne for luftkvalitet bør hæves og være endnu mere ambitiøse for at forbedre folkesundheden, eftersom løsningerne allerede eksisterer i dag.

Mange dødsfald
Ifølge Exodraft skyldes luftforurening over ti procent af alle kræfttilfælde i Europa, 42 procent af partikelforurening i Danmark kommer fra brændeovne i hjemmene, og luftkvaliteten er ifølge European Environment Agency skyld i 307.000 for tidlige dødsfald i EU årligt.

2/6 2023