scroll
Træpilleforbruget i Danmark på returFordeling af træpilleforbruget i Danmark på markedssegmenter.

Træpilleforbruget i Danmark på retur

Sammenlignet med 2018 var der sidste år et fald i det samlede forbrug af træpiller på 14 %. Faldet skyldes blandt andet træflisfyrede anlæg og et mildere vejr i 2018

Energistyrelsens træpilleundersøgelse for 2020 viser, at træpilleforbruget i Danmark er faldet i forhold til tidligere år. Faldet er sket såvel i de store kraftvarmeværker som hos private i industri, institutioner og offentlig service.

I 2020 blev der fremstillet ca. 0,12 mio. ton træpiller i Danmark, mens der blev importeret knap 2,6 mio. ton, heraf omkring halvdelen fra de baltiske lande. Dermed kom 95 % af den samlede forsyning af træpiller i 2020 fra udlandet.

De fremstillede og importerede træpiller samt et lille træk på lagerbeholdningen - i alt godt 2,7 mio. ton træpiller - blev brugt til energiformål i Danmark. Heraf blev ca. 1,7 mio. ton omsat i forsyningssektoren, ca. 0,86 mio. ton hos private samt ca. 0,15 mio. ton i industri og offentlige bygninger.

Fald på 14 %
Det samlede forbrug af træpiller er faldet omkring 14 % i forhold til den seneste undersøgelse for 2018, hvilket til dels kan tilskrives, at 2020 var mildere end 2018. For de to største forbrugssektorer, værker og private, ses et fald i forbrug på hhv. 18 % og ca. 7 %.

Faldet på omkring 370.000 ton hos værkerne skyldes udover et vejrmæssigt mildt år i 2020, at varmebehovet i nogle forsyningsområder i stigende grad dækkes af træflisfyrede anlæg. Faldet på omkring 75.000 ton hos private skyldes bl.a. en stagnation i installation af nye træpillefyrede anlæg til erstatning for gas- og oliefyrede anlæg.

Træpilleundersøgelsen er gennemført af Ea Energianalyse på vegne af Energistyrelsen. I undersøgelsen bestemmes forbruget uden for forsyningssektoren ved at trække forbruget i værkerne, der kendes fra Energistyrelsens årlige energiproducenttælling fra den samlede forsyning, som undersøgelsen opgør.

-dc

15/12 2021