LCA
LCA
scroll
Tvangsanmeldelse af brændeovne

Tvangsanmeldelse af brændeovne

Fra 1. august har ALLE boligkøbere i forbindelse med tinglysning af deres nye bolig skullet oplyse, om de har en brændeovn – eller en pejseindsats

Af Dan Bjerring

Der har fra især venstrefløjen længe været en hetz mod brændeovne, og fra flere sider er der ønsker om, at de helt skal forbydes eller pålægges store afgifter.

Det skyldes påstande om, at brændeovnene er en af de største kilder til luftforurening i Danmark, og derfor har Folketinget vedtaget en lov, der skal sikre mindre forurenende røg fra landets private skorstene.

Loven betyder, at alle boligkøbere siden 1. august i forbindelse med tinglysning af deres nye bolig skal oplyse, om de har en brændeovn – eller en pejseindsats. Ikke mindst hvornår den er produceret.

Udskiftes eller skrottes
Hvis brændeovnen er produceret før 1. januar 2003, skal den enten udskiftes eller skrottes. Er den derimod produceret efter 1. januar 2003, kan den blive stående.

'Det er boligkøberen, der for egen regning enten skal have nedlagt eller udskiftet brændeovnen senest 12 måneder efter, at de har overtaget huset.

Sker det ikke, kan Miljøstyrelsen som yderste konsekvens udstede administrative tvangsbøder.

Svanemærket?
Er brændeovnen svanemærket, eller hvis den har en prøvningsattest, er den produceret efter 2003.

Man kan også spørge sin skorstensfejer, hvis man er usikker på alderen. Der vil nemlig være brændeovne, hvor produktionsåret er ukendt. I disse tilfælde skal brændeovnen vurderes af en skorstensfejer eller en anden fagperson.

Fagpersonen kan vurdere alderen på brændeovnen og udfylde en erklæring, som boligkøberen kan bruge som dokumentation.

Koster sygedage
En ældre brændeovn udleder ifølge Miljøstyrelsen op til fem gange så mange partikler, som de nyere brændeovne. Det skyldes den teknologiske udvikling af særligt moderne luftoptimerede og lav-emissionsbrændeovne.

'- Partikelforureningen forårsager hvert år sygdom for mange danskere. Men en hurtigere udskiftning eller nedlægning af de forurenede brændeovne vil ikke kun gavne luftkvaliteten i Danmark, men også vores nabolande, hedder det.

12.000 skal udskiftes første år
Der er cirka 700.000 brændeovne i Danmark og omkring 260.000 af disse skønnes at være produceret før 2003.

Det første år regner Miljøstyrelsen med, at omkring 12.000 brændeovne skal udskiftes på baggrund af loven.

I lovforslaget til ejerskifteordningen vurderer man, at kravet om udskiftning af brændeovne og pejseindsatse medfører en reduktion på cirka 13.000 tons partikler over en 20-års periode - sammenlignet med en fremskrevet udvikling uden ejerskifteordning.

- Denne vurdering er dog behæftet med en stor usikkerhed. Derfor vil virkningen af loven også blive evalueret løbende, lyder det fra Miljøstyrelsen.

Antikviteter er undtaget
Der er dog undtagelser til reglerne, så den antikke kakkelovn kan blive stående i hjørnet, og det er heller ikke et krav at skifte brændeovnen, hvis en ægtefælle overtager huset ved en skilsmisse.

Man kan læse lovteksten i bekendtgørelsen og alle de specifikke undtagelser på hjemmesiden www.skiftellerskrot.dk

2/8 2021