Aktuelle nyheder - Byggeri

19 år i dag: Godstransporten fylder godt på Øresundsbron Øresundsbron fylder år i dag. Forbindelsen over Øresund består af en bro, en tunnel og den kunstige ø Peberholm. Øresundsbron drives af Øresundsbro Konsortiet. Foto: Drago Prvulovic/Øresundsbron

19 år i dag: Godstransporten fylder godt på Øresundsbron

Mere end 114 millioner køretøjer har passeret Øresundsbron siden indvielsen den 1. juli 2000. Det forventes, at især godstrafikken vil øges dramatisk, når Femern Bælt-forbindelsen er færdig

Del artiklen på

Det er netop i dag, at den 16 km lange øresundsforbindelse fylder 19 år, og Øresundsbro Konsortiet fejrer dagen ved at sætte fokus på interessante tal og fakta om forbindelsen siden begyndelsen – kombineret med et blik på udviklingen i år.

Trafikudvikling: Sidste år kørte 7.502.306 køretøjer over broen. I gennemsnit passerede 20.554 køretøjer pr. døgn. I 2001 – som var broens første hele kalenderår – kørte 2.950.872 køretøjer over Øresundsbron.

BroPas: Den 31. maj i år havde Øresundsbron 516.587 BroPas Fritid-kunder – en stigning på 11 procent i forhold til samme dag sidste år.

Lastbiler og busser: Lastbiltrafikken er steget med 3,7 % i perioden januar-maj sammenlignet med tilsvarende periode sidste år. Bustrafikken steg med 6,5 % i løbet af perioden.

Personbiltrafik i 2019: BroPas Fritid-trafikken steg marginalt med 0,7 % i løbet af årets første fem måneder i forhold til samme periode sidste år. Men overordnet set faldt personbiltrafikken med 2 % i denne periode.

Vedligeholdelse: Øresundsbrons zigzag-formede stålkonstruktion under kørebanen skal males igen for fortsat at sikre beskyttelse mod korrosion. I efteråret begynder malerarbejdet på de 300.000 kvadratmeter, som vil løbe frem til 2032. Malerarbejdet skønnes at komme til at koste 300 millioner DKK. Det er et planlagt projekt, der dækkes af vedligeholdelses- og investeringsbudgettet.

Solceller: Solcelleanlægget ved betalingsanlægget blev fuldført i maj 2018, og frem til årsskiftet blev der produceret 225 MWh strøm.

Godstrafik: Antallet af modulvogntog, det vil sige lange lastbiler fra 20 meter, der kørte over Øresundsbron, steg med 31 % i løbet af årets første fem måneder sammenlignet med den samme periode sidste år. Ved årsskiftet blev tillægget for denne type af køretøjer afskaffet.

Sikkerhed: Trafikuheld og tekniske problemer var skyld i, at broen måtte lukke fire gange i 2018. Øresundsbron var lukket i totalt fem timer – den korteste tid, siden broen blev indviet.

Jernbane: Over 11 millioner enkeltrejser blev foretaget af passagertog over broen sidste år.

Fremtiden: Det forventes, at motorvejstrafikken på Øresundsbron vil stige med ca. 1000 biler dagligt, og at godstrafikken vil øges dramatisk, når Femern Bælt-forbindelsen er færdig.

Øresundsbrons salgs- og markedsdirektør Fredrik Jenfjord kommenterer trafikudviklingen i år:

- Svækkelsen af den svenske krone er fortsat, og det påvirker helt klart trafikken fra den svenske til den danske side af sundet. Vi kan se et fald i trafikken i årets første fem måneder sammenlignet med sidste år, men fritidsrejser er en smule stigende, og det skyldes øget trafik fra den danske side. Med en stærkere dansk krone er shopping i Sverige mere attraktivt for mange, siger Fredrik Jenfjord og tilføjer:

- Nu venter sommermånederne forude, og det er altid en trafikintensiv periode for os på Øresundsbron, da mange ferierejser ofte begynder med en tur over broen.

-los

Læs mere om Byggeri

1/7 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.