bygma
bygma
scroll
400 millioner støttekroner til energiteknologi-projekter i 2018
Det er tid til at gribe pennen, hvis du barsler med et energiteknologisk projekt. Årets første ansøgningsfrist for EUDP-midlerne er fredag d. 2. marts 2018 kl. 15.

400 millioner støttekroner til energiteknologi-projekter i 2018

EUDP åbner nu for ansøgninger om støtte til projekter. Ordningen støtter ny teknologi på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima.

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) indkalder til ansøgninger for årets første ansøgningsrunde. Ansøgningsfristen er fredag d. 2. marts 2018 kl. 15.00. EUDP støtter udvikling og demonstration af ny energiteknologi.

Pengeposen er vokset i 2018
Som led i regeringens mål for grøn omstilling er EUDP’s bevilling til perspektivrige, innovative projekter øget med ca. 80 mio. kr. til ca. 400 mio. kr. i 2018. Frem mod 2020 forventes bevillingen at stige yderligere til op mod 560 mio. kr.

I årets første runde udbydes op til 230 mio. kr. til udvikling og demonstration af ny energiteknologi. Midlerne udbydes bredt til alle teknologier, der er relevante for den grønne omstilling.

Herudover udbydes to særpuljer:

8 mio. kr. til projekter om energieffektiv transport
9,8 mio. kr. til projekter om miljøvenlig og energieffektiv produktion af olie og gas.

Årets anden og sidste ansøgningsrunde foregår i efteråret.

-jhn

Fakta om EUDP

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) er en offentlig tilskudsordning. Ordningen støtter ny teknologi på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima.
Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) er med til at skabe vækst og arbejdspladser, øge forsyningssikkerheden og gøre Danmark uafhængigt af fossile brændsler.
Tidligere evalueringer af EUDP-støttede projekter har vist, at programmet er med til at øge eksporten af dansk energiteknologi og til at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark. Den seneste evaluering af COWI vurderede, at programmet skaber en øget meromsætning på 2,7 kroner for hver støttekrone og en øget eksport på 2 kroner i de deltagende virksomheder med projekter i demonstrationsfasen.

EUDP afholder informationsmøder d. 30. og 31. januar 2018, hvor det er muligt at stille spørgsmål og blive klogere på, hvad en god ansøgning indeholder.

Læs mere om EUDP og hvad der tidligere er givet støtte til her

29/1 2018