oktoberfest i fog
oktoberfest i fog
oktoberfest i fog

Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Arbejdstilsynet vil tjekke tunge løft i stilladsbranchenBeskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen oplyser, at Arbejdstilsynet vil fortsætte sædvanlig praksis ved tilsyn af stilladsarbejde

Arbejdstilsynet vil tjekke tunge løft i stilladsbranchen

Men der bliver ingen særlig indsats med fokus på de nye regler for udfasning af tunge stilladsdele ved opmuringsarbejde

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Der har været stor usikkerhed i stilladsbranchen, efter at der ved årsskiftet er indført nye regler for, hvor tunge de enkelte stilladsdele må være.

Udskiftningen af stilladserne har været fire år undervejs, men spørgsmålet for både arbejdsgivere og arbejdstagere er, om Arbejdstilsynet overhovedet kontrollerer overholdelsen af de nye regler.

3F og Dansk Byggeri har tidligere forklaret, at Arbejdstilsynet var med til at udarbejde de nye regler i 2013. Men Arbejdstilsynet siger officielt i en artikel i BygTek, at de ikke kender noget til den.

Dårlige erfaringer
I et skriftligt svar fra Arbejdstilsynets chefkonsulent Kell Guldager Petersen, lyder det at:

- Arbejdstilsynet har ikke været involveret i den partsaftale, som angives indgået mellem Dansk Byggeri og 3F omkring udfasning af tunge stilladsdele til murestilladser. Arbejdstilsynet har derfor ikke mulighed for at forholde sig til aftalen, lød budskabet.

Erfaringerne i stilladsbranchen med Arbejdstilsynet har ifølge BygTeks kilder vist, at man ikke behøver efterleve reglerne omkring de tunge stilladser, fordi Arbejdstilsynet alligevel ikke kontrollerer overholdelsen af dem.

Særlige initiativer?
Det fik Enhedslistens arbejdsmiljøordfører Christian Juhl til blandt andet at spørge beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), om Arbejdstilsynet har deltaget i møder med 3F og Dansk Byggeri i 2013 omkring udarbejdelsen af nye regler for tunge løft i stilladsbranchen.

Desuden ønsker han at vide, om der tages ’særlige initiativer’ fra Arbejdstilsynets side for at sikre de nye reglers overholdelse?

Ministeren oplyser i sit svar blandt andet, at ’Arbejdstilsynet deltog den 6. september 2013 i et møde med Dansk Byggeri og 3F om reduktion af muskel- og skeletbelastningerne i murerbranchen, hvor parterne fortalte om deres aftaler på området, herunder aftalen om udfasning af tunge stilladsdele ved opmuringsarbejde’.

Følger almindelig praksis
På mødet tilkendegav Arbejdstilsynet ifølge Troels Lund Poulsen, at ’det er positivt, at branchen arbejder med at reducere muskel- og skeletbelastningerne ved opmuringsarbejde’.

Samtidig fremgår det, at Arbejdstilsynet tilsynsmæssigt vil følge ’almindelig praksis’ for tilsyn og vurdering af tunge løft.

Der vil ligeledes fra januar 2018 blive ført tilsyn med, om manuel håndtering af tunge stilladsdele ved opmuringsarbejde udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt:

- Parterne har den 6. december 2017 skriftligt meddelt Arbejdstilsynet, at de kan tilslutte sig, at Arbejdstilsynet fører tilsyn med området ud fra Arbejdstilsynets normale retningslinjer for manuel håndtering. Arbejdstilsynet vil på den baggrund fra januar 2018 føre tilsyn med manuel håndtering af tunge stilladsdele i forbindelse med opstilling, ændring og nedtagning af stilladser ved opmuringsarbejde … Arbejdstilsynet vil føre tilsyn med området inden for de eksisterende tilsynsmetoder, herunder ved tilsynsbesøg på byggepladser, hvor der udføres opmuringsarbejde, blandt andet som led i forsøget med en ny tilsynsindsats i bygge- og anlægsbranchen, oplyser beskæftigelsesministeren.

Fakta: De nye regler
Baggrunden for de nye regler bunder i, at man ved opmuringsarbejde gik over fra halvanden meters skift til et meters skift, for at undgå arbejde under knæhøjde og over skulderhøjde. Men det har samtidig den konsekvens, at der sker cirka 50 procent flere håndteringer af stilladset.

For at rette op på det har man indført regler, der blev nedfældet i to protokollater i 2013:

- Den ene går på lettere traller, der allerede er gældende. De må ikke veje over 15 kilo i brugsvægt.

- Det andet omfatter stilladsdele. For eksempel længdebjælker, søjler og diagonaler. De må efter 31. december 2017 heller ikke veje over 15 kilo.

- Aftalerne om lettere stilladser gælder kun opmuringsarbejde, (sten på sten) og altså ikke alt muligt andet som oppudsning, taglægning m.m.

- Det er alle medlemmer af 3F og Dansk Byggeri, der er omfattet af aftalen, altså typisk murere og murerarbejdsmænd, men også stilladsarbejdere, hvis det er et stillads til opmuring, de håndterer.

Læs mere om Byggeri

12/1 2018
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBetonstøbningBIMBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsprofilerBygningsrenoveringCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKvisteLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningOptimering af arbejdsgangePavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder