scroll
Arbejdsulykker i bund på supersygehus
Finn Sørensen fra Icopal viser en af sommerens gode ideer til forbedring af arbejdsmiljø frem for arbejdsmiljøchef på DNV-Gødstrup, Åge Staghøj. (Foto: Morten Korsgaard - Rambøll)

Arbejdsulykker i bund på supersygehus

På det kommende supersygehus i Gødstrup vest for Herning, er antallet af arbejdsulykker på byggepladsen i bund - og det værste har været en brækket fod. Det skyldes et interaktivt spil

Siden 2012 har der kun været 12 arbejdsulykker på Midt og Vestjyllands største byggeplads, hvor den værste har været en brækket fod.

Det er langt under landsgennemsnittet, hvilket vækker bred begejstring hos Region Midtjylland, der denne sommer gjorde status ved et besøg på byggepladsen.

Henrik Gottlieb Hansen (A), medlem af Regionsrådet i Region Midtjylland, er begejstret over, at DNV-Gødstrup viser vejen på arbejdsmiljøområdet:

- Det er vigtigt, at sikkerheden er i orden. Derfor glæder det mig, at opleve håndværkerne stolt vise deres ideer frem, som kan være med til at forbedre arbejdsmiljøet. Vi har sikkerheden i højsædet og DNV-Gødstrup viser vejen ved at skabe nye veje til arbejdsmiljøområdet.

Spil med øvelser skærper fokus
Blandt initiativerne til at nedbringe arbejdsulykkerne er et interaktivt 3D-spil, udviklet af Rambøll, som fører medarbejderne igennem en række sikkerhedsøvelser på den virtuelle byggeplads og gør det nemmere at forudse og undgå ulykker på byggepladsen.

- Det virker, fordi medarbejderne via det interaktive spil får handlingskompetencer og derfor selv tager ansvar for at se ulykkerne, før de sker. Arbejdsmiljø handler desuden om ledelse og godt samarbejde mellem alle på byggepladsen. Når alle tager ansvar for arbejdsmiljøet, kommer vi ulykkerne i forkøbet, siger Åge Staghøj fra Rambøll, der har udviklet den interaktive 3D-platform.

Konkurrence om bedste ide
Samt en månedlig konkurrence mellem håndværkerne om den bedste ide til udvikling af arbejdsmiljøet.

Eksempelvis fik et sjak fra Icopal ideen til en trefod, der forhindrer de 60 kilo tunge gasflasker i at væl-te. Ifølge Åge Staghøj fra Rambøll, der er arbejdsmiljørådgiver på DNV-Gødstrup, viser trefoden og mere end 1700 andre ideer til forbedring af arbejdsmiljøet, at håndværkerne har taget en proaktiv kultur til sig, hvor det handler om i fællesskab at se ulykkerne og problemerne, før de opstår og gøre noget ved det.

- Det er interessant, at både håndværkerne og lederne siger, at de gode arbejdsmiljøforslag også gavner et godt flow i de daglige arbejdsopgaver, siger Åge Staghøj.

Godt for bundlinjen
Landsgennemsnittet siger 19 arbejdsulykker efter halvanden million arbejdstimer. Gødstrup holder dette tal på 8. Ifølge hospitalsdirektør Poul Michaelsen kan arbejdsmiljøarbejdet på Gødstrup inspirere andre store byggerier:

- Jeg håber, at vi kan inspirere andre. Jeg har selv været igennem det interaktive 3D-spil og det virker. Sammen med et vedvarende ledelsesfokus har det betydet, at vi har skabt medejerskab til arbejdsmiljøet, så vi nu har 500 arbejdsmiljøadvokater ude på pladsen. Udover, at det giver færre ulykker og en god arbejdsplads for alle, så er det også godt for bundlinjen, siger Poul Michaelsen.

Denne sommer har 2500 medarbejdere været igennem en virtuel 3D-udgave af byggepladsen som sikkerhedsintroduktion. I løbet af de næste par år vil yderligere 2500 være igennem. DNV-Gødstrup er det første danske byggeprojekt, der benytter sig af virtuel 3D-træning.

-jhn

8/8 2017