Aktuelle nyheder - Byggeri

Byggebranchen vil nedbringe forbruget af ressourcer, men mangler standarder- En løsning er at skabe fælles standarder for definitioner, krav og testmetoder, som definerer, hvad der er cirkulært, siger Anne Holm Sjøberg.

Byggebranchen vil nedbringe forbruget af ressourcer, men mangler standarder

Virksomheder undersøger, hvordan det nødvendige skift til cirkulær økonomi kan ske. Byggeriet er en af de brancher, hvor potentialet er størst. Men der mangler standarder på området, viser en ny analyse fra COWI.

Del artiklen på

Samfund - Bæredygtighed

Byggebranchen er en af de største syndere, når det kommer til CO2-udledning og affald. På verdensplan står byggeriet for ca. 40 procent af verdens CO2-udledning. Potentialet for at indføre cirkulære arbejdsgange er derfor ikke til at tage fejl af.

- Byggebranchen er en af de brancher, der kan være med til at præge udviklingen i en grønnere og mere langtidsholdbar retning ved at have større fokus på genanvendelse og mindre spild, men det kræver en indsats og nye måder at arbejde på, og det kan standarder være med til at danne grundstenene for, siger Anne Holm Sjøberg, som er afdelingschef i Dansk Standard, hvor der netop nu arbejdes for at udvikle standarder for cirkulær økonomi i byggeriet.

Byggebranchen har i mange år været kendetegnet ved en mere lineær økonomisk tankegang – populært sagt en brug og smid væk-tankegang. I Danmark står byggeriet for ca. en tredjedel af den samlede affaldsmængde – affald som sagtens kan genanvendes eller genbruges.

Og mange større virksomheder er så småt begyndt at tænke cirkulær økonomi ind i forretningen, mens mange mindre virksomheder finder det vanskeligt at omsætte potentialet ved en cirkulær forretningsmodel.

En ny analyse udarbejdet af COWI for Erhvervsstyrelsen stiller skarpt på barrierer og muligheder for cirkulær økonomi i dansk erhvervsliv. Analysen viser bl.a., at dansk erhvervsliv har stor interesse i at omstille til cirkulær økonomi for at kunne nedbringe ressourceforbruget. Viljen er der, men erhvervslivet efterspørger redskaberne til at kunne gå hele vejen.

- Standarder kan skabe rammerne for, hvad det vil sige at arbejde cirkulært. En løsning er at skabe fælles standarder for definitioner, krav og testmetoder, som definerer, hvad der er cirkulært, siger Anne Holm Sjøberg.

Fremtidens byggebranche er cirkulær
Arbejdet med at forme fremtidens standarder for cirkulær økonomi er i fuld gang hos Dansk Standard, hvor der er et særligt arbejdsområde, der har fokus på byggeriet.

- Det forventes, at arbejdet med at udvikle standarder for cirkulær økonomi i byggeriet i høj grad vil skabe fælles klarhed over fremtidens regler, metoder og arbejdsgange i byggeriet, siger Anne Holm Sjøberg.

-jhn

Læs undersøgelsen her

Fakta: Vær med til at præge

Vil du være med til at præge fremtidens standarder for byggebranchen? De kommende standarder skal understøtte dansk erhvervslivs transformation til en mere bæredygtig og cirkulær tilgang til produktion og forbrug – og det kan du få indflydelse på: Læs mere her

Læs mere om Byggeri

4/10 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.