Aktuelle nyheder - Byggeri

Cykelbroer sparer tid og penge

Cykelbroer sparer tid og penge

Broerne i København krydses 120.000 gange dagligt og er en samfundsøkonomisk gevinst. Nu er nye broer på tegnebrættet hos kommunen

Del artiklen på

En række bilfri broer er blevet anlagt i København de seneste ti år, alene 10 i hele byen siden 2014. De har været med til at forbedre københavnernes mobilitet og betyder, at flere lader bilen stå og i stedet tager cyklen. Det er allerede slået fast, at de cyklende, som krydser Bryggebroen over Københavns Havn, vinder så meget tid ved at krydse havnen, at besparelsen samfundsøkonomisk overgår omkostningerne ved at opføre broen. Nye tal for Cykelslangen viser, at denne genvej skaber en daglig tidsbesparelse på 380 timer, og samtidig sparer Cykelslangen Københavns trafik for 1400 km kørt i bil pr. døgn svarende til 87 tons CO2 årligt. I kroner og ører skaber Cykelslangen en nettonutidsværdi på 44 mio. kr. over 20 år. Det viser kommunens nyeste cykelregnskab, som netop har set dagens lys. Derfor er der god mening i at se på flere af den slags genveje, mener teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL):
 
- Det er simpel logik, at flere tager cyklen, når vi gør den til det oplagte valg, og det gør vi blandt andet ved at skabe genveje gennem byen og over havnen. Vi kan allerede nu se, at der på flere af vores broer er meget tæt trafik i myldretiden, og når broerne over havnen samtidig er en god forretning for samfundet, giver det kun god mening at skabe endnu flere genveje for cykeltrafikken, siger Morten Kabell.
 
Det samfundsøkonomiske afkast af Cykelslangen er på hele ni procent. Til sammenligning ligger det forventede afkast for udvidelse af motorvejen langs Ring 3 på 2,8 % og Metrocityringen på 3,1 %.

Flere hopper på cyklen
For at binde byen endnu bedre sammen for cyklende og gående er flere nye forbindelser på tegnebrættet i Københavns Kommune. Af lokalplaner og kommuneplan fremgår tre nye cykel- og gangbroer over havnen, og med det vedtagne budget for 2018 er der sat penge af til undersøgelser af nye broer over S-togsnettet. Derudover forventes Lille Langebro og to broer over de trafikerede veje Folehaven og Artillerivej at åbne i hhv. 2018, 2019 og 2020. Håbet er, at disse nye genveje inden for en overskuelig årrække kan være med til at få endnu flere til at vælge cyklen frem for bilen, siger Morten Kabell:
 
- Cyklen er et glimrende og grønt transportmiddel, som egner sig perfekt til en metropol for mennesker som København. Vi ved af erfaring, at nye cykelbroer får flere til at hoppe på cyklen og lade bilen stå, og derfor giver det også kun god mening at arbejde seriøst videre med at få skabt flere forbindelser over havnen i takt med, at de nye byområder skyder op. Det betaler sig både samfundsøkonomisk, miljømæssigt og trafikalt, hver gang vi får konverteret en bilist til at tage cyklen i stedet, og derfor skal vi så vidt muligt skabe incitament til dette, siger Morten Kabell.
 
København har et overordnet mål om at være CO2-neutrale i 2025, og eftersom nøgletallene for bilernes CO2-udledning netop er blevet opjusteret, er det vigtigere end nogensinde at få flere bilister op på cyklerne. Eftersom rejsetid er et af de vigtigste parametre for transportmiddelvalg, er det kommunens målsætning, at cyklisternes rejsetid skal reduceres med 15 % fra 2012 til 2025. Dette skal ikke nødvendigvis betyde, at alle pludselig skal ræse af sted, men indbefatter i høj grad at skabe attraktive genveje, så man som cyklist kan komme hurtigere på tværs af byen. Her spiller broer over havnen og trafikerede veje en vigtig rolle.
 
Verdens bedste cykelby
De politiske målsætninger om København som verdens bedste cykelby indgår i:

- Kommuneplan 2015 med et mål om at mindst 1/3 af alle ture foregår på cykel, mindst 1/3 med kollektiv trafik, samt højst 1/3 i bil (Status 2015: 34 % for cykel, 25 % for kollektiv trafik, 41% for bil).
- Fællesskab København med, at 50 % cykler til arbejde og uddannelse i København i 2025 (41 % i 2015) og at 75 % af alle ture i København foregår til fods, på cykel eller med kollektiv trafik i 2025 (67 % i 2015).
- Københavns Cykelstrategi 2011-2025 omfatter en række delmålsætninger herunder bl.a. at alvorligt tilskadekomne cyklister reduceres med 70 % i 2025 (28 % i 2015), 90 % af de københavnske cyklister føler sig trygge i trafikken i 2025 (74 % i 2014), og cyklisternes rejsetid er blevet 15 % kortere i forhold til 2010 (7 % i 2014).

Fakta: Cykelslangen
- 9 % er det samfundsøkonomiske afkast af investeringen
- 59 % oplever øget tryghed som følge af Cykelslangen
- 44 mio. kr. er den samfundsøkonomiske effekt af Cykelslangen
- 72 % oplever øget komfort som følge af Cykelslangen

-kj

Læs mere om Byggeri

3/10 2017
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.