Aktuelle nyheder - Byggeri

Dansk Byggeri: Finanslovsforslag er gift for tusindvis af familieejede virksomhederTrods voldsomt stigende offentlige udgifter, er der ikke tænkt på flere penge til eksempelvis infrastrukturen

Dansk Byggeri: Finanslovsforslag er gift for tusindvis af familieejede virksomheder

Finanslovsforslaget lægger op til en kraftig realvækst i det offentlige forbrug på 1,3 procent i 2020, men uden vækst til investeringer i eksempelvis infrastruktur

Del artiklen på

Politik - Samfund

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Det kommer næppe overraskende, at der i Dansk Byggeri er stærk utilfredshed med regeringens finanslovsforslag.

Overordnet set konstaterer cheføkonom Bo Sandberg, at den indenlandske, danske økonomi er kernesund og præget af et solidt opsving, men Danmark kommer før eller siden til at mærke afmatningen i vores nabolande, Tyskland og Sverige, samt usikkerheden fra Brexit og handelskrig USA-Kina og EU-USA.

Ekstraregninger til erhvervslivet
På erhvervsområdet er det især ekstraregningerne til erhvervslivet, der springer i øjnene med stigende generationsskifteskat, forlænget arbejdsgiverbetalt sygedagpengeperiode og aflysning af den planlagte afskaffelse af skat på fri telefon.

Regeringen lægger op til at forlænge arbejdsgiverperioden i sygedagpengeloven fra 30 til 40 dage. Det skønnes at bidrage til de offentlige finanser med 215 mio. kr. i 2020 og ca. 460 mio. kr. årligt i 2021-2023.

Lægger op til rødt forlig
Bo Sandberg konstaterer, at finanslovsforslaget lægger op til et forlig med De Radikale, SF og Enhedslisten, og det er baggrunden for en kraftig realvækst i det offentlige forbrug på 1,3 procent i 2020.

- En offentlig forbrugsvækst på 1,3 procent er til den høje side. Som en sammenligning kan nævnes, at der budgetteres der med realvækst i offentlige investeringer på 0,0 procent i 2020, skriver cheføkonomen i en kommentar.

Det betyder i praksis, at trods en meget stor realvækst i de offentlige udgifter, er der INGEN vækst til eksempelvis infrastruktur

Svækker svages muligheder
Ifølge Bo Sandberg betyder den planlagte forlængelse af arbejdsgiverperioden i sygedagpengeloven med 10 dage, at regeringen ikke alene pålægger virksomhederne flere udgifter. Den risikerer også at svække udsatte medarbejdergruppers mulighed for at komme i ordinære job:

- Derfor er ændringen både ærgerlig og bekymrende, og den risikerer at svække integrationen af udsatte grupper på arbejdsmarkedet, mener Bo Sandberg.

Bedre for erhvervsskolerne
Til gengæld mener Dansk Byggeri, at det er fornuftigt, at regeringen afskaffer omprioriteringsbidraget på uddannelser fra 2020.

Det betyder at eksempelvis erhvervsuddannelserne ikke længere får reduceret deres bevillinger med to procent om året. Desuden viderefører regeringen kvalitetspuljen på 168 millioner kroner til erhvervsuddannelserne i perioden 2020-2023, så erhvervsskolernes økonomi sikres frem til 2023:

- Det er helt centralt at der bliver ro om erhvervsskolernes økonomi, så de kan rette fokus imod at sikre høj kvalitet i undervisningen, lavere frafald og praktikpladser til alle, mener Dansk Byggeri.

Mere grøn forskning
Dansk Byggeri støtter op om regeringens klimamål for 2030, og bakker derfor også op om en øget prioritering af grøn forskning og erhvervsudvikling:

- Vi understreger, at det er vigtigt med balance mellem udbygning med vedvarende energi og energieffektivitet, når der skal forhandles midler på plads til opfyldelse af klimamål. Der skal ske et løft i bevillingen af midler til indsatsen for energibesparelser i lyset af den store udfordring vi står i. Både i forhold til informationsindsats og i til den kommende pulje for tilskud til energibesparelser i bygninger. Begge områder har oplevet en kraftig nedskæring, konstaterer Dansk Byggeri.

Helhedsorienterede tilsyn gøres permanente
Der afsættes i øvrigt 480 millioner kroner til en forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet.

Bevillingen til Arbejdstilsynet øges over de kommende tre år, og pengene skal blandt andet gå til tilsyn med udenlandske virksomheder, ligesom det helhedsorienterede tilsyn med bygge- og anlægsområdet fortsætter.

Dermed føres der også tilsyn med projekterende og bygherrer. Bøderne for overtrædelse af arbejdsmiljøreglerne bliver højere, og virksomhederne skal fremover betale gebyr for det opfølgende tilsyn, når der er afgivet forbud.

Ifølge Bo Sandberg er der i Dansk Byggeri bekymring over skærpelsen af bøderne og gebyrbelagt tilsyn.

Man straffer sig ikke til godt arbejdsmiljø
Dansk Byggeri mener, at man ikke kan straffe sig til et godt arbejdsmiljø, og at der ingen dokumentation er for, at højere bøder og betaling for tilsyn rent faktisk virker.

Der er til gengæld tilfredshed med, at det helhedsorienterede tilsyn på bygge- og anlægsområdet gøres permanent. Dansk Byggeri henviser til, at hver tredie ulykke skyldes, at der ikke er tænkt på arbejdsmiljøreglerne i forbindelse med projekteringen.

- Derfor er det strengt nødvendigt, at der ikke kun føres tilsyn med entreprenøren, men med alle aktører på byggepladsen…

Dansk Byggeri er også tilfreds med også tilsynet med udenlandske virksomheder og social dumping.

Dybt problematisk skat
Men her stopper rosen også, for Dansk Byggeri advarer stærkt mod konsekvenserne af regeringens forslag om at ensrette beskatningen af arv og gave, så satsen igen bliver 15 procent for alle.

Dansk Byggeri kalder forslaget ’gift for landets tusindvis af familieejede virksomheder’, og at det er ’en dybt problematisk skat på generationsskifte’.

Der henvises til, at arveafgiften allerede er afskaffet i Sverige og Norge, og at der under alle omstændigheder skal sikres ’større rimelighed og forudsigelighed’ i det grundlag, skatten på generationsskifte beregnes af.

Smartphoneskatten fortsætter alligevel
Og så ’smartphoneskatten’ får hug. Dansk Byggeri mener, at telefon og internetadgang er lige så vigtige og fleksibilitetsskabende arbejdsredskaber på arbejdsmarkedet anno 2019, som eksempelvis hammer og søm.

- Derfor ærgrer vi os også over, at den daværende VLAK-regering og DF ikke aftalte indfasning af forliget med virkning fra 2019, da det havde gjort det sværere for den nye regering at tilbagerulle skattelettelsen, hvis den allerede var nået at træde i kraft…

Læs mere om Byggeri

4/10 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.