oktoberfest i fog
oktoberfest i fog
oktoberfest i fog

Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Dansk Byggeri hilser radikal affaldsmelding velkommenDirektør Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri advarer om overkapacitet i affaldsforbrændingsanlæg

Dansk Byggeri hilser radikal affaldsmelding velkommen

Direktør Michael H. Nielsen mener ikke, at det er urealistisk af skabe et ’affaldsfrit’ Danmark i år 2050, hvor affald er en ressource og ikke noget der brændes eller deponeres

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Ifølge Det Radikale Venstres miljøordfører Ida Auken skal affald i Danmark omkring 2050 ikke længere brændes, men genanvendes.

Den melding glæder Dansk Byggeris direktør Michael H. Nielsen, der konstaterer, at skal en sådan vision føres ud i livet, spiller byggesektoren en afgørende rolle, idet byggeriet i dag står for omkring en trediedel af alt affald, der produceres i Danmark:

- Målsætningen om at gøre alt affald til en ny ressource hilser vi velkommen i byggesektoren. Byggeriet har en aførende rolle som samfundsfaktor inden for såvel ressourcer som energi, siger Michael H. Nielsen til BygTek.

Svært at spå
Han erkender, at det kan være svært at spå om situationen i 2050, og at det under alle omstændigheder er vigtigt at opsætte realistiske delmål – nogle milepæle – undervejs. Det er tankerne omkring den cirkulære økonomi, der skal bidrage til at realisere tankerne omkring såvel affald/materialer som energi:

- Så er det ikke urealistisk at nå Ida Aukens målsætning. Byggeriet har allerede i dag en genanvendelsesprocent på 85-89 procent. Noget brændes af, mens andet genanvendes i eksempelvis vejbyggeri. Uden affald fra byggesektoren i form af nedknust beton og sten, ville man ved vejbyggerier i langt højere grad skulle tære på naturens ’jomfruelige’ råstof ressourcer i form af sten og grus. Det er jo ikke sikkert, at vi i fremtiden kan grave i vores ’baghave’ eller i havet, siger Michael H. Nielsen videre.

Nye betonblandinger
Han peger også på, at der også arbejdes på i stigende grad at anvende materialer i byggesektoren, der holder længere og dermed reducerer den mulige afaldsmængde:

- Blandt andet arbejder betonbranchen på at finde frem til nye blandinger med genbrugsmaterialer, som har samme styrke som de eksisterende betonblandinger med jomfruelige materialer. Det skal vi have på plads, hvis visionen om et affaldsfrit samfund skal realiseres, siger Michael H. Nielsen.

Overkapacitet på forbrændingsanlæg
Imidlertid er der de senere år investeret enorme milliardbeløb i nye affaldsforbrændinger, der skal producere kraft-varme, og Michael H. Nielsen indrømmer da også, at disse investeringer i kapaciteten på kraft-varmeværkerne måske er for høj i forhold til afaldsmængden i Danmark:

- Der er ikke mindst mange, der har ’et godt øje’ til ’Amager Bakke’ og sætter spørgsmålstegn ved, om det overhovedet var nødvendigt at bygge dette anlæg. Hvis vi skal realisere den radikale vision, er der en markant ovekapacitet af kraft-varmeværker baseret på affaldsforbrænding i Danmark, slutter Dansk Byggeris direktør.

Læs mere om Byggeri

9/1 2018
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBetonstøbningBIMBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsprofilerBygningsrenoveringCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKvisteLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningOptimering af arbejdsgangePavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder