Aktuelle nyheder - Byggeri

Dansk Byggeri: Kommuner bør kunne planlægge mere langsigtet

Dansk Byggeri: Kommuner bør kunne planlægge mere langsigtet

De økonomiske vismænd sætter i deres efterårsrapport fokus på den lov – Budgetloven - der sørger for, at staten, regionerne og kommunerne holder deres budgetter

Del artiklen på

Politik – Samfund

Af Dan Bjerring

Det Økonomiske Råd, i daglig tale ’vismændene’ præsenterede tirsdag deres efterårsrapport, der kunne konstatere, at ’som tingene ser ud nu, er der ikke behov for at ændre den finanspolitiske kurs, men hvis den internationale afmatning bliver kraftigere end ventet, kan det blive aktuelt at lempe finanspolitikken. 

Ifølge vismændene er de offentlige finanser grundlæggende sunde, og der er udsigt til et overskud på de offentlige finanser både i år og næste år. Frem imod 2025 er saldoen tæt på balance.

Budgetlov en stor gevinst
Dansk Byggeris administrerende direktør, Lars Storr-Hansen efterlyser i en kommentar til efterårsrapporten, at kommunerne får mulighed for at ’planlægge lidt mere langsigtet’.

Han henviser til, at de økonomiske vismænd i deres rapport sætter fokus på den lov, der sørger for, at staten, regionerne og kommunerne holder deres budgetter: 

- Dansk Byggeri mener, at Budgetloven har været en stor gevinst for ansvarligheden i dansk økonomi, og at den derfor skal fortsætte. Men også at den på et par områder kan gøres lidt mere smidig:

- Vi er enige med de økonomiske vismænd i, at Budgetloven udgør en god ramme omkring den offentlige økonomi. Men vi foreslår, at man som et forsøg beregner eventuelle økonomiske sanktioner over for kommunerne over flere år, hvis de overskrider budgettet, i stedet for som nu hvert år. Det vil give kommunerne mulighed for at planlægge lidt mere langsigtet, siger Lars Storr-Hansen.

Anlægsloft bør ikke gælde energirenovering
Dansk Byggeri præsenterede i øvrigt et forslag om, at regeringen med henblik på at nå målet om en 70 procent nedbringelse af CO2-beælastningen friholder investeringer i energirenovering af de kommunale bygninger fra det stramme kommunale anlægsloft.

Samtidig slog Dansk Byggeris administrerende direktør fast, at han fortsat er uenig med vismændene i, at den lavere arveafgift på fem procent på familieejede virksomheder skal rulles tilbage til 15 procent:

- Principielt burde man sænke den generelle arveafgift til laveste fællesnævner på fem procent eller helt afskaffe den som i Sverige og Norge. Man kan aldrig finde den præcise markedsværdi for en virksomhed, der ikke bliver handlet. Derfor kan man lade sig inspirere af det forsigtighedsprincip, vi kender fra de kommende ejendomsvurderinger, hvor der kun betales skat af 80 procent af det beregnede skattegrundlag, siger Lars Storr-Hansen.

Fremtidsudsigter har set bedre ud
Dansk Byggeri vurderer i øvrigt, at opsvinget i byggeriet har toppet i denne omgang, men man er lidt mere pessimistisk end vismændene, når det gælder boliginvesteringerne i 2020.
Dertil skal lægges, at anlægsbranchen står foran et markant dyk i aktiviteten på vej- og baneområdet:

- Så fremtidsudsigterne har bestemt set bedre ud end nu. Det haster med at få gang i forhandlinger om en langsigtet infrastrukturplan, siger Lars Storr-Hansen.

SMVdanmark bekymret for manglende investeringslyst
Vicedirektør Jakob Brandt fra SMVdanmark siger, at ’den største bekymring er investeringslysten’, som i organisationens egen undersøgelse i tredje kvartal 2019 for første gang siden 2013 er kommet under nulpunktet.

Når investeringslysten er kommet under nulpunktet, betyder det, at en overvejende andel af virksomhederne ikke længere ser det som fordelagtigt at investere.

- Den manglende investeringslyst er en nedadgående spiral og en giftig cocktail for samfundet, når vi står på kanten af en lavkonjunktur, siger Jakob Brandt.

Samtidig understreger han, at den seneste undersøgelse fra SMVdanmark viser, at det stadig er flere end hver tredie virksomhed 36 procent - som føler sig begrænset af mangel på kvalificeret arbejdskraft:

- Der skal stadig være fokus på, at virksomhederne får den arbejdskraft de behøver. Der skal vi have fundet de rette politiske løsninger, så vi kan få flere gennem erhvervsuddannelserne, siger Jakob Brandt.

Læs mere om Byggeri

9/10 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.