Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Dansk Byggeri: SMV mangler værktøjer til cirkulær økonomiDirektør Michael H. Nielsen opfordrer miljøordførerne til at have større fokus på mulighederne i cirkulær økonomi i byggebranchen (Foto: Ricky John Molloy)

Dansk Byggeri: SMV mangler værktøjer til cirkulær økonomi

Dansk Byggeri opfordrer Folketingets miljøpolitikere til i forbindelse med Erhvervspakken at sikre, at SMV-erne får større kendskab til mulighederne i cirkulær økonomi

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Dansk Byggeri har henvendt sig til miljøordførerne i Folketinget med en opfordring til i større grad at fokusere pengene i Erhvervspakken til cirkulær økonomi.

Måske ikke overraskende foreslår direktør Michael H. Nielsen direkte, at bygge- og anlægsbranchen prioriteres i strategien:

- Samtidig vil vi foreslå, at indsatsen fokuseres, så små og mellemstore virksomheder engageres i arbejdet med den cirkulære økonomi. Store entreprenører har ofte mere kompetence og organisering til at byde ind på projekter inden for den cirkulære økonomi. Her mangler SMV værktøjer, som egner sig til de mindre byggeprojekter og renoveringer, skriver Michael H. Nielsen videre.

Anbefalinger
Dansk Byggeri anbefaler derfor:

- Værktøjer udviklet til SMV om bedre og mere effektiv affaldssortering

- Forbedring af eksisterende uddannelsestilbud til SMV

- Støtte til allerede igangværende projekter, som løfter den cirkulære dagsorden

Baggrunden for Dansk Byggeris anbefalinger er, at 80 procent af bygge- og anlægsaffaldet skønsmæssigt kommer fra renovering:

- Eftersom byggebranchen er Danmarks største affaldsproducent, der årligt producerer 4,1 millioner tons bygge- og anlægsaffald – svarende til 35 procent af al affald, så er renoveringsaffaldet af betydelige mængder og ikke uden potentialer, hedder det videre i brevet til politikerne.

Bedre fraktionering
Det påpeges samtidig, at et højere mål om en bedre fraktionering, og dermed genanvendelse af byggeaffaldet, har store miljømæssige muligheder i sig.

Men det kræver, at byggebranchens SMV får mere viden om de eksisterende muligheder. Desuden skal byggebranchens SMV også blive bedre uddannet i at håndtere affaldet og fjerne de miljøfarlige stoffer:

- Efteruddannelsessystemet fx AMU skal således ikke blot udbyde de traditionelle kurser i håndtering af asbest, men også fokusere på nogle af de andre miljøfarlige stoffer og materialer, eksempelvis PCB og bly. Det er en forudsætning for nyttiggørelse af byggeaffald, at byggeriets aktører er i stand til at identificere og håndtere farlige stoffer og materialer ved affaldskilden, slutter Michael H. Nielsen.

Læs mere om Byggeri

7/12 2017
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBetonstøbningBIMBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsprofilerBygningsrenoveringCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKvisteLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningOptimering af arbejdsgangePavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder