Aktuelle nyheder - Byggeri

DI-netværk om ecodesign

Ecodesigndirektivet er centralt i EU-Kommissionens handlingsplan for cirkulær økonomi – og derfor sætter DI nu ekstra fokus på det med et nyt netværk.

Del artiklen på

Ecodesigndirektivet har sparet miljøet for CO2 og samfundet for tusindvis af kroner, fordi det sætter minimumskrav til eksempelvis energieffektiviteten i køleskabe, lysarmaturer og digitale skærme.

Direktivet gælder for energiforbrugende produkter og fungerer ved at fjerne de miljømæssigt dårligste produkter fra markedet, så man blandt andet ikke kan købe de mest el-slugende produkter inden for en kategori.

Miljøkravene handlede i begyndelsen meget om energieffektivitet i produkterne, men i de senere år er der også stillet krav om andre ting, eksempelvis krav om at man skal kunne købe reservedele til et produkt i et antal år.

Ecodesigndirektivet udvises med cirkulær økonomi
EU-Kommissionen fremlagde i marts en handlingsplan for cirkulær økonomi, hvor der lægges op til, at ecodesigndirektivet skal bruges endnu mere.

Dels skal flere typer af produkter være omfattet, dels skal der være flere typer af miljøkrav. I handlingsplanen varslets en bæredygtig produktpolitik i 2021, og her bliver de nye krav sandsynligvis præsenteret.

DI mener, at ecodesigndirektivets tilgang til miljøregulering er god, dels fordi kravene er de samme, uanset om man er producent i EU eller udenfor EU, ligesom kravene er baseret på videnskabelige vurderinger af ressourceforbrug set over produktets livscyklus.

Nyt netværk
Nu opretter DI et nyt medlemsnetværk om direktivet. Her er det tanken, at medlemmerne kan blive opdateret om ecodesign og konsekvenserne af lovgivning på området ved at udveksle erfaringer og ved at modtage viden om politiske initiativer vedrørende ecodesign, der tilgår DI, f.eks. fra de europæiske erhvervsorganisation, som DI er medlem af.

Det er planen at holde 2-3 fysiske møder årligt, hvor hovedformålet er at aktuelle lovgivningsspørgsmål drøftes, evt. med inddragelse af inviterede gæster fra f.eks. relevante myndigheder (Miljøstyrelsen, Energistyrelsen mv.) eller forskerverdenen. Herudover kan netværket kommunikere gennem DI-net.

Endelig kommer netværket til at fungere som baggrundsgruppe, der hjælper med faglige input til DI, når forslag til ændringer af ecodesigndirektivet kommer i høring i de kommende år.

Læs mere om Byggeri

9/7 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.