Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Energieffektivisering i boliger er godt for økonomi og klimaDirektør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri (Foto:Ricky John Molloy )

Energieffektivisering i boliger er godt for økonomi og klima

I en ny rapport påviser statens Byggeforskningsinstitut store økonomiske gevinster ved efterisolering af bygninger. Dansk Byggeri håber på politisk handling i det kommende energiforlig

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Eksempelvis giver en investering på 100.000 kroner besparelser på energiregningen over en periode på 30 år i størrelsesordenen 200.000-300.000 kroner, svarende til en forrentning omkring 5-6 procent.

Rapporten viser samtidig, at bliver den samlede danske bygningsmasse i forbindelse med nødvendige renoveringer energieffektiviseret til et niveau svarende til kravene i det gældende bygningsreglement, vil det nedbringe varmeforbruget med en tredjedel, og dermed kan det samlede danske energiforbrug reduceres med cirka 10 procent.

Ikke overraskende
Direktør Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri siger til BygTek, at tallene ikke kommer bag på ham, fordi han længe har peget på, at der ligger et potentiale for energibesparelser i bygninger:

- Rapporten fra SBI, der er bestilt af Energistyrelsen, fastslår, at det er privatøkonomisk rentabelt at gennemføre energieffektiviseringer. Det er selvfølgelig en forudsætning for rentabiliteten, hvad energien i fremtiden kommer til at koste. Det er en ”dark horse”. Vi kender ikke priserne, men man har lagt det nuværende prisniveau ind som forudsætning, siger Michael H. Nielsen.

Forskellige incitamenter
Når det ikke er mere almindeligt med energirenoveringer, selv om det kan blive en god forretning for den enkelte bygningsejer, skyldes det ifølge Dansk Byggeris direktør, dels at der findes mange ejerformer, og dels at de enkelte ejere – hvad enten det er alment byggeri, kontorbyggeri eller parcelhuse – har forskellige incitamenter:

- Incitamenterne og interessen for at gøre noget er vidt forskellige. Vi har cirka 2,3 millioner bygninger i Danmark, og der er ingen ’one size fits it all’. Der skal en meget mere målrettet indsats til. Det er den store udfordring i den kommende energiaftale, hvilken rolle energieffektiviseringer i bygninger skal spille, og hvordan vi aktiverer potentialet, siger Michael H. Nielsen videre.

Mangler dialog
Der skal ske noget, og det kan kun ske i dialog med de enkelte bygningsejere:

- I en situation, hvor renten er lav, og mange har friværdi i deres boliger, kunne de med fordel investere i energiforbedringer, når de alligevel skal eksempelvis skifte taget, varmeforsyningsanlægget eller vinduerne, siger Michael H. Nielsen, der gennem mange år har arbejdet for at få energiforbedringer i bygninger på den politiske dagsorden:

- Der er mange penge på spil. Også fordi der eksporteres for 36 milliarder kroner produkter til energieffektivisering over hele verden, slutter Dansk Byggeris direktør.

Læs mere om Byggeri

6/12 2017
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBetonstøbningBIMBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsprofilerBygningsrenoveringCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKvisteLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningOptimering af arbejdsgangePavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder