Aktuelle nyheder - Byggeri

Energitjek gav lyst til energirenoveringer Husejer Mogens Kejser og cand.merc.-studerende Nanna Brøndum inspicerer det Genvex ventilationsanlæg, familien Kejser har fået installeret.

Energitjek gav lyst til energirenoveringer

Ringkøbing-Skjern Kommunes gratis energitjek har gjort borgerne motiverede for energirenoveringer. Ud over økonomiske gevinster har husejerne også opnået markant bedre indeklima

Del artiklen på

Klima - Miljø - Økonomi

Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder målrettet med den grønne omstilling, og i kommunens energipolitik er der et mål om at reducere varmeforbruget med 20 procent frem mod 2040.

Da private husstande står for 30-40 % af det samlede energiforbrug, har kommunen igangsat projekt LandsbyEnergi, hvor 1000 private husejere er blevet tilbudt gratis energitjek.

Her gennemgår en energirådgiver huset og laver en rapport med anbefalinger til energirenoveringer i hjemmet. Energioptimeringer som f.eks. udskiftning af varmekilder, isoleringsløsninger eller forslag til væsentlige besparelser på el.

Som opfølgning på projektet, der er ved at nå sin afslutning, har Ringkøbing-Skjern Kommune i samarbejde med en kandidatstuderende fra Aarhus Universitet undersøgt borgernes oplevelse af energitjekkene.

Igennem sine tre måneders praktik i Ringkøbing-Skjern Kommune har cand.merc.-studerende Nanna Brøndum bl.a. foretaget en række dybdegående interviews med nogle af de borgere, som har fået foretaget et energitjek.

- Formålet med undersøgelsen er at blive klogere på, hvordan borgerne har oplevet forløbet med energitjek af deres hjem, og hvilke motivationsfaktorer, der har fået familierne til at vælge at få foretaget en energirenovering, forklarer Jens Hove Bjerregaard, projektleder på LandsbyEnergi-projektet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Renoveringer øger værdien
Han tilføjer, at det at projektet fik en praktikant tilknyttet har gjort det muligt at grave et spadestik dybere i forhold til at indsamle og analysere erfaringer fra projektet.

- Overordnet har mine interviews vist, at borgerne har været glade for de gratis energitjek, fortæller Nanna Brøndum og fortsætter:

- Og de viser, at de motivationsfaktorer, der har størst betydning i forhold til, om borgerne vælger at realisere energirenoveringer, er bedre indeklima samt højere komfort - herunder også ønsket om et sundere hus. Først herefter kommer den økonomiske besparelse.

Nanna Brøndum peger på, at der dog også kan være nogle barrierer, som gør, at borgerne vælger ikke at realisere energirenoveringer, der ellers er økonomisk rentable på kortere eller længere sigt.

- De største barrierer her er de økonomiske, hvor en lang tilbagebetalingstid på en energiinvestering og dét, at man ikke ved, hvor længe man skal bo i huset, er topscorerne. Desuden kan varme-/elregningen være for lav til, at husejeren mener, at det kan betale sig, siger hun og tilføjer:

- Her skal man dog huske på, at mange af renoveringerne er med til at øge husets værdi.

Gav et spark til at komme videre
En af de borgere, som har deltaget i undersøgelsen, er Mogens Kejser fra Fjelstervang, familiefar til to børn.

Han havde hørt om de gratis energitjek og bad om ét for at se, om der var noget, der kunne gøres billigere. Besøget af energirådgiveren satte nogle tanker i gang hos familien, og gjorde dem bl.a. opmærksomme på, at det gav kondens og dermed et fugtigt indeklima, at vinduet i soveværelset altid stod åbent.

- Rådgivningen resulterede i nogle forslag, og gav os et spark til at komme videre og få sat noget i gang fortæller Mogens Kejser.

Familien valgte at investere i et Genvex ventilationsanlæg og at få isoleret deres rør i bryggerset i forbindelse med udskiftning af det gamle fyr. Til ventilationsanlægget var det muligt at få et mindre tilskud, og samtidig kunne familien gøre brug af håndværkerfradraget, da det skulle installeres.

Markant bedre indeklima
Ud over en mindre økonomisk besparelse på varmeregningen har familien Kejser oplevet et markant bedre indeklima, da ventilationsanlægget betyder, at de er fri for at åbne vinduerne, og samtidig kan det køle huset ned i de varme sommernætter. De oplever endda, at der er mindre rengøring i huset, efter at ventilationsanlægget blev installeret.

Isoleringen af de nye rør har desuden betydet, at der nu er varme i gulvet i bryggerset. De gamle rør gav så meget varme til rummet, at gulvvarmen aldrig var tændt, fordi rummet ifølge termostaten havde den temperatur, det skulle have.

- Det er interessant, at det i høj grad er bedre indeklima og højere komfort, der viser sig at motivere borgere, der har taget imod et energitjek, til at foretage energirenoveringerne. Og så er det jo bare en stor bonus, at det også gør noget godt for miljøet, siger Nanna Brøndum og understreger, at hendes analyse af Projekt LandsbyEnergi bekræfter, at energitjekkene har en positiv effekt på den grønne omstilling.

Om LandsbyEnergi
LandsbyEnergi er et projekt under det 3-årige EU-projekt COBEN, der skal sikre grøn energiomstilling i samskabelse med lokale borgere i kommunen. Projektet har fokus på vedvarende energi, energirenovering og grøn transport og er således en vigtig del af Ringkøbing-Skjern Kommunes Energi2020-strategi, der sigter på, at kommunen skal være 100 procent selvforsynende med bæredygtig energi i 2020.

Projekt LandsbyEnergi blev sat i gang i november 2016 og løber til udgangen af marts 2020.

-losLæs mere om Byggeri

9/10 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.