Aktuelle nyheder - Byggeri

Erhvervslivet efterlyser klare visioner om FN’s 17 verdensmålAnsvarligt forbrug og produktion, klimaindsats og bæredygtig energi ligger i erhvervsledernes top tre over de verdensmål, de arbejder med. Det er især de store virksomheder, der driver klimaindsatsen.

Erhvervslivet efterlyser klare visioner om FN’s 17 verdensmål

Danske erhvervsledere efterlyser klare visioner fra regeringen og mere viden om, hvordan virksomheder kan arbejde med og støtte op om FN's 17 verdensmål

Del artiklen på

Verdensmål - klima - samfund

Ifølge en ny pulsmåling fra PwC, hvor knap 400 erhvervsledere har deltaget, er det ansvarligt forbrug og produktion, klimaindsatsen og bæredygtig energi, der ligger i erhvervsledernes top tre over de verdensmål, de arbejder med. Og det er særligt de store virksomheder, der driver klimaindsatsen. En ny rapport fra FN har netop understreget vigtigheden af, at der gøres endnu mere indenfor netop disse områder.

- Det er naturligt, at de store virksomheder går foran, måske særligt på klimaagendaen, og verdensmålene indeholder generelt nogle komplekse problemstillinger, som virksomhederne skal forsøge at omsætte til konkrete forretningsidéer. Rigtigt grebet an, kan udfordringerne dog fungere som løftestang for innovation og forretningsudvikling til gavn for både samfundet og virksomhedens bundlinje, siger Jesper Wiinholt, partner i PwC, og tilføjer:

- Der er mange virksomheder, særligt blandt de større, der arbejder med verdensmålene. Der er dog en stor andel, særligt blandt de mindre og mellemstore, der slet ikke arbejder med målene.

Verdensmålene er ikke kun filantropi
Pulsmålingen viser således, at 31 % af erhvervslederne har et lavt eller slet ingen kendskab til verdensmålene. Blandt de mindre virksomheder er det hele 40 %, der svarer dette. Desuden svarer 19 % af erhvervslederne fra de store virksomheder, at de slet ikke arbejder med et eller flere af verdensmålene, mens tallet er 30 % blandt de mindre og mellemstore.

- Det er ærgerligt, da de dermed ikke alene går glip af muligheden for at gøre noget godt for samfundet, men også af en potentiel økonomisk gevinst, siger Jesper Wiinholt og henviser til, at 45 % af dem, der allerede arbejder med verdensmålene, svarer, at det er en økonomisk gevinst for deres forretning:

- Det er langt fra ren filantropi for virksomhederne at arbejde med verdensmålene, så det betaler sig at få flere virksomheder til at støtte op. De fleste erhvervsledere peger dog på, at de arbejder med verdensmålene, da de ønsker at tage et fælles ansvar, ligesom mange peger på, at der er en forventning herom fra eksterne interessenter, forklarer Jesper Wiinholt og henviser til, at erhvervslivet oplever et stigende pres fra særligt deres kunder, men også fra medarbejder og befolkningen, om at udvise ansvarlighed.

Politikerne må på banen
Der kan ifølge erhvervslederne gøres en del fra politisk side for at lette dansk erhvervslivs arbejde med de 17 verdensmål. Ifølge pulsmålingen peger erhvervslederne således særligt på behovet for, at målene bliver en central del af uddannelsessystemet, at der oprettes en offentlig base med gode cases, og at regeringen udstikker nogle klare visioner om verdensmålene.

- Undersøgelsen viser, at blandt de erhvervsledere, der ikke arbejder med målene, svarer hver femte, at det skyldes manglende viden om, hvordan de skal komme i gang. Det viser, at der er et klart potentiale i forhold til at få flere med ved at sætte FN's verdensmål på skoleskemaet, udstikke klare visioner og i højere grad dele de gode erfaringer - herunder ikke mindst sikre, at virksomhederne kender de sites, der allerede findes med gode eksempler, siger Jesper Wiinholt, partner i PwC.

Knap 400 danske erhvervsledere har deltaget i pulsmålingen 'Verdensmålene i erhvervslivet'. Den er gennemført i perioden 26. maj til 13. juni, og respondenterne er bl.a. blevet spurgt til deres kendskab til FN's verdensmål, hvilke mål de arbejder med og deres vurdering af, hvad politikerne kan gøre for at gøre det nemmere at arbejde med målene.

-los


Læs mere om Byggeri

15/8 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.