Aktuelle nyheder - Byggeri

Et stigende antal kommuner vil bygge bæredygtigt Skolen på Duevej er tegnet af Aart Architects og er diamantcertificeret efter DGNB.

Et stigende antal kommuner vil bygge bæredygtigt

Siden februar har 10 kommuner valgt at blive medlem i non-profit organisationen Green Building Council Denmark (DK-GBC). I alt er 30 kommuner nu medlem

Del artiklen på

Bygge- og ejendomsbranchen er gået forrest med en bæredygtighedsstandard, DGNB, som administreres af DK-GBC, der skal sikre bæredygtigt og klimavenligt byggeri, og nu følger kommunerne trop.

Kommunerne ønsker at bygge bæredygtige skoler og børnehaver og gennem DGNB-certificeringen få dokumentation for godt indeklima, akustik, rengøringsforhold og screening for miljøfarlige stoffer.

For at sikre den ønskede kvalitet uddanner kommunerne i stigende grad deres medarbejdere i DGNB bæredygtighedscertificering så de kan stille specifikke bæredygtighedskrav i deres udbud af byggeri. Samtidig ønsker kommunerne et fagligt fællesskab.

Søren Tegen Pedersen, der er konstitueret administrerende direktør i Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune, fortæller:

- Green Building Council Denmark arbejder med nogle allerede afprøvede værktøjer i forhold til at bygge dokumenteret bæredygtigt. Praktiske erfaringer med disse værktøjer fra andre kommuner danner et vidensfællesskab, som er interessant for Københavns Kommune at deltage i.

En anden vigtig årsag til den bæredygtige byggetrend blandt kommunerne skyldes et øget kommunalpolitiks fokus på FN´s Verdensmål . Det øgede fokus mærkes hos Green Building Council Denmark, og er en direkte medvirkende årsag til at kommuner ønsker at bygge mere bæredygtigt.

Direktør Mette Qvist uddyber:

- Årsagen til den større interesse blandt kommunerne skyldes, at de ved at anvende vores værktøjer kan eksekvere en ejendomsstrategi, der taler ind i FN´s Verdensmål og få dokumentation for de respektive bidrag.

Godt indeklima er altafgørende
Overordnet set bidrager DGNB til 14 ud af de 17 Verdensmål, da DGNB certificeringen er bygget op omkring FNs definition af bæredygtighed. I Roskilde Kommune anvendes DGNB f.eks. til at forfølge Verdensmål 4 (kvalitetsuddannelse, red.), fortæller kommunens bygherrerådgiver Klaus Kellermann.

- Hvis der er noget, DGNB er i stand til, så er det netop at definere det gode indeklima – derfor anvender vi i Roskilde Kommune DGNB til at forfølge Verdens mål nr. 4 i vores bygninger. Dette Verdensmål omhandler kvalitetsuddannelse, og her er det gode indeklima en altafgørende faktor.

Grønne rådhuse
DK-GBC har indgået et partnerskab med Center For Offentlig Kompetenceudvikling (COK) for at skabe et fælles kursusprogram, der skal imødekomme den stigende kommunale efterspørgsel.

Initiativerne skal bidrage til at hjælpe kommunerne med at udbrede bæredygtige byggerier, både i forhold til nybyggeri og renoveringer.

Flere markante kommunale byggerier har de senere år opnået DGNB bæredygtighedscertificering, hvor de bedst kendte er rådhusene i Skanderborg og Middelfart.

Alle DGNB-manualer er open source og kan downloades her.


Om Green Building Council Denmark
Green Building Council (DK-GBC) er en non-profit medlemsorganisation, der arbejder for at udbrede bæredygtighed i byggebranchen. Organisationen certificerer bæredygtigt byggeri og uddanner konsulenter og auditorer i DGNB certificeringsstandarden. Har 350 medlemmer.

-los

Læs mere om Byggeri

8/10 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.