Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

EU dumper dansk energieffektiviseringDanmark får en bundplacering i EU, når det gælder energieffektivsering af vores bygninger, selv om de forbruger allermest energi i samfundet og udleder 2,72 milliarder tons CO2 om året

EU dumper dansk energieffektivisering

I en lækket EU rapport fra EU Kommissionen ligger Danmark på en meget beskeden 19. plads i EU, når det gælder energieffektivisering. Det skal der rettes op på mener både arbejdsgivere, fagbevægelse og bygherrer

Del artiklen på

EU Kommissionen har i en lækket rapport evalueret alle EU-landenes energi- og klimaplaner. Det har resulteret i en hård kritik af energieffektiviseringsindsatsen i Danmark.

En sammenligning af medlemsstaternes udkast til klimahandlingsplaner viser, at Danmark ligger på en meget beskeden 19. plads i EU, når det gælder energieffektivisering.

Dermed er Danmark meget langt fra de grønne ambitioner, vi normalt har på området, og som længe har betydet, at Danmark er blevet betragtet som en grøn vindernation

Hos brancheorganisationen Tekniq Arbejdsgiverne er man ikke overrasket over den hårde kritik fra EU.

- Energieffektiviseringsindsatsen i Danmark har været nedprioriteret voldsomt de senere år – noget som for alvor kommer frem i lyset med den nye rapport. Den seneste Energiaftale fra 2018 var da heller ikke det store løft for energieffektiviseringerne, på trods af at 40 procent af udledningerne kommer fra bygninger, og der derfor er et enormt potentiale for energieffektiviseringer netop dér, siger Simon O. Rasmussen, underdirektør i Tekniq Arbejdsgiverne, der repræsenterer 4.300 virksomheder indenfor el, vvs og metal.

Regeringsforhandlere bør lytte
Han håber derfor, at de øjeblikkelige regeringsforhandlinger også vil have fokus på kritikken fra EU Kommissionen og det akutte behov for en mere struktureret energieffektiviseringsindsats.

- Der er behov for, at en ny regering påtager sig ansvaret og sørger for, at vi i Danmark kommer op i energieffektiviseringstempo, så vi ikke skal se os distanceret af lande, vi ellers normalt sammenligner os med. Derfor skal energieffektiviseringsindsatsen gentænkes og styrkes, så vi samtidig får større effekt af hver investeret krone. siger Simon O. Rasmussen og uddyber:

- Energieffektivisering er et afgørende element for at sikre en optimal grøn omstilling. Hvis ikke vi investerer i energieffektivisering af vores bygninger og virksomheder, kommer vi til at forkøbe os i vindmølle- og solcelleparker. En ny analyse peger på, at den grønne omstilling kan gennemføres samfundsøkonomisk optimalt ved en energispareindsats i bygninger og erhverv på cirka 30 procent frem mod 2030 som supplement til udbygningen med vedvarende energi. Derfor bør regeringen overveje mere ambitiøse delmål for renoveringsindsatsen, samt en opprioritering af energispareindsatsen, siger Simon O. Rasmussen.

Der skal handles
Kritikken fra EU bakkes op af Grøn Logik, der er en grøn alliance, bestående af repræsentanter for fagbevægelsen, erhvervsorganisationer, industri og NGO’er

- Den bredside Kommissionen i dag udsender mod Danmark, peger i den grad på behovet for, at den nye regering som en af sine hovedprioriteter iværksætter en ambitiøs renoveringsstrategi, som kan være med til at indfri de mål, der skal til for at bringe Danmark mest omkostningseffektivt i mål med den grønne omstilling, siger Henrik Lindved Bang, direktør i Bygherreforeningen og talsmand for branchepartnerskabet Renovering på Dagsordenen.

Og fra Gunde Odgaard, sekretariatschef for BAT-Kartellet, som er byggebranchens faglige samarbejdsorganisation.

- Kommissionens vurdering viser med al mulig tydelighed, at vi i Danmark har haft en for ubalanceret tilgang til energipolitikken, og ganske enkelt glemt det ben, der hedder energieffektivisering. Det har vi forsøgt at råbe beslutningstagerne op om, og det råb, vi nu hører fra Bruxelles, er om muligt endnu højere. Det kan de danske politikere simpelthen ikke sidde overhørig.

Danmark bør være et grønt foregangsland igen
Behovet for energibesparelser understøttes af EA Energianalyse, som ifølge Dansk Byggeri vurderer, at hvis vi ikke energieffektiviserer bygninger og boliger, men udelukkende fokuserer på at udbygge vedvarende energi, så ender regningen for den grønne omstilling med at blive mellem 120 og 160 milliarder kr. dyrere i 2050.

- Vi har hørt mange positive udmeldinger om, hvor meget energieffektivisering betyder, fra de partier der lige nu drøfter et nyt regeringsgrundlag. Nu skal de gode intentioner også med i regeringsgrundlaget og blive en del af den Nationale Energi Plan, så vi får den billigste grønne omstilling, og igen bliver et land, som EU fremhæver som foregangsland, siger Dansk Byggeris energipolitiske chef Camilla Damsø Pedersen.

-jhn

Læs mere om Byggeri

19/6 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMalingMaterielopbevaringOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetThermo asfaltmåtterThermo betonmåtterTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræUderums møblerVarmepumperVintermåtterVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder