bygma
bygma
scroll
Fortsat behov for videncenter om energibesparelser
Direktør Michael H. Nielsen mener, at det vil være en fejltagelse, hvis regerigen dropper støtte til videncenter

Fortsat behov for videncenter om energibesparelser

Byggeriet opfordrer til også fremover at støtte ”Videncenter for Energibesparelser i Bygninger”

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Michael H. Nielsen, der er direktør i Dansk Byggeri og formand for ”Det Rådgivende Udvalg for Videncenter for Energibesparelser i Bygninger”, har henvendt sig til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) på baggrund af, at bevillingen via energireserven til drift af videncentret udløber med udgangen af i år.

Han opfordrer med henvendelsen til, at regeringen afsætter midler fra energireserven for 2019 og 2020 til at videreføre Videncentret:

Det sker med henvisning til regeringens mål om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050, at vedvarende energi skal dække mindst halvdelen af energiforbruget i 2030, og at kul skal være udfaset i 2030.

45.000 fuldtidsansatte
- 40 procent af Danmarks energiforbrug foregår stadig i bygningerne. Med det forventede stigende energiforbrug er det derfor ikke realistisk at nå målene uden et væsentligt fokus på at reducere energiforbruget i landets over 2,3 millioner eksisterende bygninger, påpeger Dansk Byggeris direktør.

Samtidig noterer Michael H. Nielsen, at en førerposition for danske virksomheder på området for energibesparelser i bygninger bidrager til et betydeligt eksport-, samhandels- og jobpotentiale:

- Danske virksomheder omsætter energieffektive produkter og løsninger for 75 milliarder kroner, beskæftiger flere end 45.000 fuldtidsansatte og eksporterer for 34 milliarder kroner årligt. Området er en topprioritet i hele verden, skriver han til ministeren.

Nødvendige værktøjer
På den baggrund mener ”Det Rådgivende Udvalg for Videncenter for Energibesparelser i Bygninger” et der er et fortsat behov for Videncentret:

- Den viden og de værktøjer, Videncentret stiller til rådighed, er nødvendige for, at energirenoveringer af bygninger i Danmark kan øges – og at renoveringerne planlægges og udføres, så bygningerne efter renovering ikke bare har et lavere energiforbrug, men er sunde og holdbare og har et forbedret indeklima, mener Michael H. Nielsen.

Det Rådgivende Udvalg består af en række organisationer, som repræsenterer en meget bred kreds af brugere af Videncentrets ydelser.

26/1 2018